BGFlora.eu

 

Род Narcissus L.

Род НАРЦИС — NARCISSUS L.¹
L. Gen. PI. ed 5 (1754) 101 ; Sp.. PI. ed. 1 (1753) 289.

Семейство: Amaryllidaceae Lindl.
Род: Narcissus L.
Българско име: Нарцис

Описание:

•Многогодишни луковични растения c безлистно, цилиндрично или слабо сплескано стъбло на върха с ципест влагалищен лист, в дъното на който са прикрепени (но на стъблото) цветовете. Листата приосновни, на брой обикновено 3 (но 2 и 4), линейни. Цветовете ароматични, отчасти наведени, доста големи, най-често по един на стъблото, но и по 2 до много в наподобяващо сенник съцветие. Околоцветникът в долната си част сраснал в дълга тръбица, а в горната образуван от 6 свободни, силно разперени листчета. Около отвора на околоцветната тръбица е разположена по-къса или по-дълга коронка. Тичинките 6, обикновено нееднакво дълги, прикрепени от вътрешната страна на горната половина на околоцветната тръбица. Стълбчето на плодника с 3 къси и разширени близалца. Плодът разпукваща се надлъжно по 3 шева кутийка. Семената в по 2 вертикални редици във всяко гнездо, с черна набръчкана обвивка.

Таблица за определяне на видовете

1 На върха на стъблото нормално се развива само един цвят с бял околоцветник. Коронката малка, плитко паничковидна, жълта, с червено обагрен и ситно изрязан ръб ............................................................................................ Поетичен нарцис — N. poëticus L.
1* На върха на стъблото се развива само един цвят с жълт околоцветник. Коронката голяма (почти равна на дължината на околоцветните листчета), дълбоко звънчевидна, жълта, обикновено с вълнисто изрязан ръб .................................................................................................................................................. Лъжлив нарцис — N. pseudonarcissus L.
¹ Разработил Д. Йорданов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Narcissus poëticus L._BUL.html - Поетичен, бял нарцис

Narcissus pseudonarcissus L._BUL.html - Лъжлив нарцис

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.