BGFlora.eu

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Род Neottia SW.

Род 207(18). ГНЕЗДИЦА — NEOTTIA SW.

Sw. Vetensk. Acad. Nya Handl. Stockh. XXI (1800) 224.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Neottia SW.
Българско име: Гнездица

Описание:

Съцветието гроздовидно. Пет околоцветни листчета събрани в камбаиовиден шлем. Устната с шпора, по-дълга от другите листчета, двуделна. Гиностемият къс и дебел, непокриващ тичинката. Тичинка една. Човката източена. Цветната дръжка спирално извита. Сапрофитни безхлорофилни растения. Коренището с гъсти месести корени.

Род Neottia S. W. е представен с един вид в България

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

ВИДОВЕ:

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. - Истинска гнездица, птиче гнездо

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.