BGFlora.eu

 

Genus Oenothera L.

Род ПУПАЛКА — OENOTHERA L.
L., Sp. Pl. ed. 1 (1953) 346; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 163

Семейство: Onagraceae Juss.
Род: Oenothera L.
Българско име: Пупалка

Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни треви. Листата последователни, целокрайни, назъбени или наделени. Цветовете правилни, едри, разположени пазвено предимно в широк клас. Хипантият дълъг. Чашелистчетата 4, в цвят обърнати назад. Венчелистчетата 4, едри, жълти или рядко розови, отварящи се вечер. Тичинките 8, в два кръга. Близалцето дълго, 4-делио; яйчникът 4-гнезден. Плодът удължена шушулковидна кутийка, разкриваща се чрез 4 клапи. Семената дребни, многобройни, без хвърчилка.

Таблица за определяне на видовете

1    Едногодишната прикоренова розетка прилягаща към почвата. Листата тъпи. Върхът на съцветието прав. Върховете на чашелистчетата в пъпката взаимно прилегнали. Венчето по-дълго от тичинките ..................................................................... .................................................................................................................................................. 1. Едроцветна пупалка— О. biennis L.
1* Едногодишната прикоренова розетка издигната над почвата на 5 - 10 см, листата заострени. Върхът на съцветието през време на цъфтеж наведен. Върховете на чашелистчетата в пъпките под върха дивергират. Венчето равно на тичинките .................. ......................................................................................................................................... 2. Дребноцветна пупалка — О. parviflora L.

„Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

ВИДОВЕ:

Oenothera parviflora L. - Дребноцветна пупалка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.