BGFlora.eu

 

Род Orlaya Hoffm.

Род 540 (16). СРАМЛИВЧЕ — ORLAYA HOFFM.¹
Hoffm., Gen. Umbell. ed. 1 (1814) 58

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Orlaya Hoffm.
Българско име: Срамливче

Описание:

Едногодишни, почти напълно голи или разредено влакнести растения. Стъблото изправено, набраздено, просто или от основата разклонено. Листата 2 - 4 пъти пересто наделени с линейни или яйцевидно ланцетни, ланцетни до продълговати крайни дялове; приосновните с дръжки, горните при­седнали. Сложните сенници с дълги дръжки и 2 - 12 главни лъча, в основата с обвивка от 2 - 5 ланцетни, заострени, цели или на върха разделени на 2, по края със широка бяла ципеста ивица и реснички, по средата зелени, почти равни по дължина с главните лъчи или 2 пъти по-къси от тях. Сенниците в основата с обвивка от 2 - 8 прицветника. Цветовете полигамии — двуполови и тичинкови. Чашката със шиловидни зъбчета или. без зъбчета. Венчелистчетата бели или розови, продълговато обратно сърцевидни, в изреза с тесен, остър, завит навътре дял, в основата постепенно стеснени или изведнъж преминаващи в къс нокът; външните на крайните цветове на сенниците 2 - 10 пъти по-едри от останалите и дълбоко, почти до основата двуделни. Плодовете елипсовидно яйцевидни или яйцевидно ланцетни, силно гръбно сплеснати, с 5 тънки, нишковидни, с многобройни къси четинки главни ребра и 4 много по-добре развити, заоблени вторични ребра, с 1 - 3 реда при основата разширени, а на върха заострени шипчета; каналите единични под вторичните ребра и по 2 от вътрешната страна; карпофорът на върха или почти до средата двуделен; стълбчетата 4 - 5 пъти по-дълги от стилоподиума; ендоспермът в напречно сечение с полулунна форма.

Таблица за определяне на видовете

1   Главните лъчи 2 - 4. Външните венчелистчета на крайните цветове 2 – 3 пъти по-дълги от останалите ...................................................................................... 1. Моокововидно срамливче — О. daucoides (L.) Greuter
1* Главните лъчи 5 - 12. Външните венчелистчета на крайните цветове 5 - 10 пъти по-дълги от останалите .................................... 2
2   Шипчетата по гръбните вторични ребра на плодовете разположени в 2 до 3 редици, слабо извити напред и в основата несливащи се помежду си. Листчетата в основата на главните лъчи равни на тях или малко по- къси. Плодовете 6 - 9 мм дълги. Горните стъблови листа цели или пе­ресто наделени ……...….................................………………2. Едроцветно срамливче — O. grandiflora (L.) Hoffm.
2* Шипчетата по гръбните вторични ребра на плодовете разположени в 1 или отчасти в 2 редици, силно притиснати и извити напред и в основата сливащи се помежду си. Листчетата в основата на главните лъчи двойно по-къси от тях. Плодовете 9 - 11 мм дълги. Горните стъблови ли­ста 2 - 3 пъти пересто наделени ....................................................... 3. Морково срамливче — O. daucorlaya Murb.
¹ Разработил Ив. Асенов.

„Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *   *   *
Orlaya is a genus of flowering plants from Europe in the family Apiaceae, with between 1 and 11 species.[1] They are annuals with finely-divided leaves, and umbels of lacy pink or white flowers. O. grandiflora, white laceflower, is well-known and widely cultivated as an ornamental in the UK and elsewhere. It has gained the Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit.[2][3]

From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), Wikipedia, the free encyclopedia

ВИДОВЕ:

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. - Едроцветно срамливче

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.