BGFlora.eu

 

Род Oxalis L.

Род. 461. КИСЕЛИЧЕ — OXALIS L.
L., Sp. Pi. ed. 1 (1753) 134; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 198

Семейство: Oxalidaceae R. BR.
Род: Oxalis L.
Българско име: Киселиче

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, понякога с грудковидно задебелени корени, със или без надземни стъбла. Листата със или без прилистници, последователни, срещуположни или в розетки, сложни, обикновено три-, четири-, рядко повече делни; листчетата обикновено на върха вдлъбнати, в останалата част целокрайни. Цветовете правилни, често хетеросгилни, единични или в сенниковидни съцветия. Чашелистчетата 5, свободни, запазващи се при плода. Венчелистчетата 5, свободни или в основата слабо сраснали, бели, жълти, розови, червени или виолетови. Тичинките 10, със сраснали в основата дръжки. Плодникът от 5 плодолиста, с горен 5-гнезден яйчник. Стълбчетата 5, с главести близалца. Плодът продълговата или яйцевидна, 5-гнездна, 5-стенна кутийка. Семената яйцевидни или овални, с надлъжни или напречни ребра, с месеста обвивка, разтваряща се еластично и изхвърляща семената от кутийката.
Стопанско значение. Листата са богати на оксалова киселина и витамин G. Употребяват се за подправки, за разхладителни напитки, в народната медицина, като декоративни. Не се пасат от животните.

Таблица за определяне на видовете

1   Растения с добре развити надземни стъбла ..................................................................................................... 2
1* Растения без надземни стъбла или стъблата силно скъсени .......................................................................... 3
2   Листата последователни, с прилистници ...................................... 1. Рогчесто киселиче — 0. corniculata L.
2* Листата почти срещуположни, без прилистници ................... Европейско киселиче — 0. europaea Jordan
3   Корените незадебелени. Цветовете единични, бели ................ 2. Обикновено киселиче — 0. acetosella L.
3* Корените грудковидно задебелени. Цветовете по няколко в съцветия, розови, жълти или медночервени ...................................................................................................................................................................................... 4
4   Съцветните дръжки по-къси от листата. Цветовете жълти ............................................................................... ......................................................................................................... *Наведеноцветно киселиче — 0. cernua Thunb.
4* Съцветните дръжки по-дълги от листата. Цветовете розови или медно­червени ........................................ 5
5   Листните дялове 3, зелени. Цветовете розови ......................................... *Розово киселиче — 0. purpurea L.
5* Листните дялове 4, с кафява зигзаговидна линия в долната половина. Цветовете медночервени ................ ................................................................................................... *Едроцветно киселиче — 0. deppei Lodd. ех Sweet.
¹ Разработила А. Петрова.

„Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Oxalis acetosella L. - Обикновено киселиче, заешки

Oxalis corniculata L. - Рогчесто киселиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.