BG Flora.eu

Род  Pancratium L.

           Околоцветникът с дълга тръбица и дълбоко разсечена, разширена част, отвътре със звънеста коронка, съставена от 6 двуразделни листчета, сраснали с околоцветника. Тичинките сраснали с околоцветника. Яйчникът тригнезден, с многосеменни гнезда. Плодът е триръбеста кутийка. Луковицата едра. Листата приосновни. Цветовете едри, събрани в сенник, обвит с 2 люспести листчета.

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, НИ, София, (1966)

Родът е представен В България с един вид:

Pancratium maritimum L.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.