BGFlora.eu

 

Род Papaver L.

 L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 506; Gen. PL ed. 5 (1754) 224; Fedde, Pflanzr. IV, 40, 104 (1909) 288.

Семейство: Papaveraceae Juss.
Род: Papaver L.
Българско име: Мак.


Описание:

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения с бял или оранжев млечен сок. Листата просто или 2 - 3 пъти пересто наделени, рядко почти цели. Цветовете единични, рядко в метличести съцветия. Цветните дръжки удължени, малко или много влакнести, рядко голи. Чашелистчетата 2, рано опадливи. Венчелистчетата 4, жълти, оранжеви, червени до виолетови, опадливи. Тичинките многобройни, с нишковидни или пластинчати, обикновено тъмно или жълто обагрени дръжки и прашници. Плодникът от (3) 4 - 10 (12) плодолиста, гол или влакнест, с горен яйчник. Близалцето приседнало, 4 -15-делно; дяловете разделени или съединени с ципеста мембрана, образуваща конусовиден или плосък диск. Кутийката цилиндрична, бухалковидна, обратно яйцевидна до кълбеста, отваряща се на върха под близалцето с 4 - 14 продълговато елиптични до кръгли отвори, едногнездна, ненапълно преградена от вдаващите се навътре тънко пластинчати плацентни сегменти. Семената кафяви, без придатък, бъбрековидни, мрежесто ямчести или набръчкани. Насекомо кръстосано опрашващи се, рядко самоопрашващи се.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Papaver dubium L.

Papaver rhoeas L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.