BGFlora.eu

 

Род Pastinaca L.

Род 580 (56). ПАЩАРНАК — PASTINACA I.
L., Sp. Pl.. ed. 1 (1753) 262; Gen. Pl.. ed. 5 (1754) 126

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Pastinaca L.
Българско име: Пащарнак

Описание:

Двегодишни до многогодишни тревисти растения с вретеновидно или месесто удебелено коренище. Стъблата неподути във възлите, наребрени и набраздени или грубо ръбести до многоъгълни, разклонени в основата или горната част, разпръснато влакнести, бяло напластени или меко влакнести. Листата пересто до двойно пересто наделени, основните дялове несиметрични или симетрични, раздалечени или нераздалечени, елипсовидни, широко елипсовидни до заоблени, неправилно плитко нарязани или неравномерно назъбени, от двете страни или от едната по-гъсто късо просто влакнести или отдолу с гъсто напластени сивобели власинки. Сложните сенници и сенниците със или без обвивка. Чашката липсва или слабо развита. Венчелистчетата сърцевидни, закръглено яйцевидни до широко елипсовидни, целокрайни, завити навътре, жълти, оранжеви, голи или с единични власинки по повърхността, неизрязани. Плодът широко елипсовиден до закръглен, слабо издут или сплеснат, с нишковидни ребра, страничните тясно крилати.

Таблица за определяне на видовете

1   Обвивката на сложния сенник от 3 - 5 тясно ланцетни, тревисти лист­чета .............. 2. Планински пащарнак — P. hirsuta Panč.
1* Обвивката на сложния сенник от едно листче или липсва ................................................................................................................ 2
2 Стъблата покрити със сивобели, напластени власинки. Растенията с неприятна    миризма ........................................................... .................................................................................................................................. 3. Сенколюбив пащарнак — P. umbrosa Stev. et DC.
2* Стъблата голи или покрити с редки разпръснати власинки ................................................ 1. Обикновен пащарнак — P. sativa L.
¹ Разработил Д. Пеев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Pastinaca hirsuta Pancic_BUL.html- Планински пащарнак

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.