BGFlora.eu

 

BGFlora.eu

Род Petasites Miller
Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Petasites Miller
Българско име: Чобанка

Описание:
Кошничките средно големи. Обвивката звънеста, съставена почти само от една редица листчета. Цветовете разнородни, двудомни. Мъжките екземпляри с малобройни тясно тръбести, периферни, женски цветове и многобройни безплодни, двуполови; женските индивиди с многобройни периферни женски цветове, тясно тръбести, косо отрязани и вследствие на това полуезичести и с малобройни, безплодни, двуполови цветове. Цветното легло голо. Стълбчето двуразделно. Многогодишни растения, с пълзящо коренище и много едри листа. Цветното стъбло покрито само с люспи.
1. Листните дръжки кухи, а отгоре с 2 ръба. Близалцата на въ­трешните цветове къси, овални и тъпи......... (1) P. hybridus (L.) Gärtn.
1*. Листните дръжки плътни а отгоре закръглени. Близалцата на вътрешните цветове линейно-ланцетни, заострени ................... 2.
2. Листата бъбрековидно-сърцевидни. Мъжките съцветия почти щитовидни, прости; женските овални метлици с разклонени ....... ........................................... долни цветни дръжки, коренището незадебелено. Близалцата разделени до основата .. (2) P. albus Gärtn.
2* Листата триъгълно-сърцевидни. Съцветията прости, гроздовидни, с овална форма. Коренището грудковидно задебелено .......... ......................................Близалцата сраснали до 1/2 помежду си …………………………………………… ... (3) P. kablickianus Tsch.
(1). P. hybridus (L.) Gärtn. (P. officinalis Monch, Tussilago h. L.) (Mногогодишни растения) — По каменливите влажни места, край реките и потоците; в предпланинските местности (1—). (JI, X). Цъфти през пролетта, а по-късно развива листата. Фиг. 1436.
var. hybridus — Люспите по стъблото и цветовете червеникави. Съцветието просто, гроздовидно. Разпространената форма.
var. ochroleucus (Boiss. et Huet) Hayek (P. o. Boiss et Huet, P. h. var. adriaticus Rohl.) — Люспите зеленикави. Цветовете жълти. Съцветието в долната си част разклонено. Странджа планина, Горнооряховско.
(2). P. albus (L.) Gartn. (Tussilago a. L.) (Mногогодишни растения) — Покрай планинските реки и потоци, почти във всички планини (2). Цъфти през пролетта, а по-късно развива листата.
(3). P. kablickianus Tsch. (P. glabratus Borb.) (Mногогодишни растения) — Край планинските потоци в Пирин (2). V - VII.

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

ВИДОВЕ

Petasites hybridus (L.) Gaertner, Meyer et Schreb. - Лечебна чобанка

 

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.