BGFlora.eu

 

Род Petrorhagia (Ser.) Link

Link, Handb. Erkenn. Gewächse II (1831) 235; P. W. Ball et Heywood, Bull. Brit. Mus.(Bot.) 111 (1964) 129; Gypsophila sect. Petrorhagia Ser. in DC., Prodr. 1 (1824) 354; Tunica Mert. et Koch in Rörhl., Deutschl. Fl. III(1831) 182; Kohlrauschia Kunth, Fl. Berol. I (1838)108.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Petrorhagia (Ser.)
Българско име: Мантийка

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблото просто или разклонено, голо или покрито със жлезисти власинки. Листата срещуположни, шиловидни, линейни или продълговати. Цветовете гъсто разположени в главичка, кичурче или единични, със или без прицветници. Чашката тръбовидна или звънчевидна, с 5 зъбчета. Венчелистчетата 5, по-дълги от чашката, със или без нокът, целокрайни или врязани на върха. Тичинките 10. Плодникът от 2 плодолиста, с горен яйчник и 2 стълбчета. Плодът многосеменна кутийка, отваряща се с 4 зъбчета. Семената сплескани гръбно-коремно. Зародишът прав.

Таблица за определяне на видовете

1   Цзеювете.с прицветници .................................................................................................................................................................................. 2
1* Цветовете без прицветници …………………………………………..........................................................................….………………….. 5
2   Най-едрите прицветници обикновено по-тесни от 4 мм …………….........................................................................…………………… 3
2* Най-едрите прицветници обикновено най-малко 4 мм широки ………..........................................................................………………… 4
3   Цветовете единични, рядко в снопчета. Прицветниците доста по-къси от , чашката. Стъблото обикновено силно разклонено ..................................................................................... ……………….………………… 3. Каменоломкова мантийка — P. saxifraga (L.) Link
3* Цветовете обикновено в главички. Прицветниците почти еднакво дълги с цветовете, малко или много покриват чашката. Стъблото просто или към върха слабо разклонено …. ……………………… 4. Тесалийска мантийка — P. thessala (Boiss.) P. W. Bali, et Hey wood
4   Листното влагалище най-малко два пъти по-дълго, отколкото широко. Семената по-къси от 1,3 мм ……..................................………. ......................................................................................................................6. Кадифена мантийка — P. velatina (Guss.) P. W. Ball, et Hey wood
4* Листното влагалище не повече от два пъти по-дълго, отколкото широко. Семената 1,3 - 1,9 мм …..................................……………… ........................................................................................................................5: Обикновена мантийка — P. prolifera (L.) P. W. Ball, et Heywood
5(1)* Едногодишни нежни растения без стерилни приосновни розетки. Стъблото голо .................................……...………………………. ..............................................................................................................................2. Алпийска мантийка — P. alpina (Habl.) P. W. Ball et Heywood
5* Многогодишни растения, слабо вдървенели в основата, често със стерилни розетки. Стъблото гъсто жлезисто влакнесто, голо в долната част, рядко цялото стъбло голо ……...…………………………….. 1. Илирийска мантийка — P. illyrica (L.) P. W. Ball et Heywood

¹ Разработила Йорд. Раденкова.

От „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood - Обикновена мантийка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.