BGFlora.eu

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Род Platanthera Rich.

Род 200 (11). ПЛАТАНТЕРА - PLATANTHERA RICH. Rich Mem. Mus. Par. IV (1818) 48.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Platanthera Rich.
Българско име: Платантера

Описание:

Съцветието класовидно. Устната cъс шпора и обикновено цяла. Гиностемият къс, със широка човчица и без израстъци. Една тичинка със широк конектив. Тичинковите джобчета вертикални, образуват прав ъгъл с дръж­ките на полиниите. Шпората 1,5 - 2 пъти по-дълга от яйчника. Растения с цилиндрични, цели или на върха си двуделни грудки.

Таблица за определяне на видовете

1   Джобчетата на полиниите успоредни помежду си. Цветовете бели, силно ароматни ...............................................................................................................................................1. Двулистна платантера — P. bifolia (L.) Rchb.
1* Джобчетата разположени под ъгъл, раздалечени надолу. Цветовете зеленикавобели, почти без аромат .........................…………… ...............................................................................................................................2. Зеленоцветна платантера — P. chlorantha (Cust.) Rchb.
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

ВИДОВЕ:

Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rich. - Двулистна платантера

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. - Зеленоцветна платантера

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.