BGFlora.eu

 

Род Primula L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 205; Gen. PI. ed. 5 (1754) 70

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Primula L.
Българско име: Иглика
Описание:

Многогодишни тревисти растения c къси наклонени коренища и нишковидни корени. Стъблата изправени или липсващи. Листата прости, целокрайни или назъбени, събрани в приосновна розетка, покрити с брашнен налеп, с жлезисти, прости или смес от власинки. Прицветниците ланцетни, издути или в основата плоски. Цветовете петделни, събрани в прав или наведен сенник на върха или единични в центъра на розетката. Чашката звънеста. Венчето по-дълго от чашката, с дълга тръбица и дисковидно или звъневидно разперени обратно сърцевидни в очертание, в отвора с прости или жлезисти власинки, дялове; плодникът горен, от 5 плодолиста, едногнезден, стълбчето с главесто близалце; тичинките на къси дръжки, хетеростилни или хомостилни. Плодът многосеменна кутийка, слабо или неприщъпната под върха, разпукваща се в горната част със зъбчета.
Стопанско значение. Медицински растения. Коренищата съдържат вещества с откашлящо действие, гликозиди, дъбилни вещества и др. Листата са с много високо съдържание на витамин С и могат да се използуват в младо състояние за салата. Множество видове се отглеждат като стайни или паркови декоративни растения. Медоносни.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Primula deorum Vel. - Рилска иглика

Primula elatior (L. ) Hill. - Крилатолистна иглика

Primula farinosa L. - Брашнеста иглика

Primula veris L. - Лечебна иглика

Primula vulgaris Huds. - Безстъблена иглика

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.