BGFlora.eu

 

Род Scleranthus L.

Род ХРУЩЯЛКА — SCLERANTHUS L.¹

Семейство: Caryophyllaceae juss.
Род: Scleranthus L.
Българско име: Хрущялка


Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата срещуположни, приседнали, тесни, заострени, шиловидно ланцетни до шиловидно линейни, срастващи с ципестите си основи. Прилистници липсват. Цветовете събрани във връхни или странични цимозни съцветия. Чашелистчетата 5 (4), в основата срасли, затварящи плодника. Венчелистчетата силно редуцирани или липсват. Тичинките 5 или 10. Яйчникът полу долен, едногнезден; стълбчетата 2, с главести близалца. Плодът неразпуклив, 1 (2)-семенен, сраснал с цветното легло и трайните чашелистчета. Семената лещовидни, гладки.

Таблица за определяне на видовете

1  Дяловете на чашката тясно шиловидни, заострени или ланцетни, с много тесен, бял ципест ръб или без ръб, много по-дълги от тичинките ....................................................................................................................................................................................................... 4
1* Дяловете на чашката широко ланцетни до елиптични, на върха малко или много притъпени, със широк бял ципест ръб, малко по-дълги от тичин­ките ................................................................................................................................................................................. 2
2  Стъблото стелещо се, образуващо сбит туфер или възглавничка с къси междувъзлия. Листата малко или много месести, обикновено превишаващи между възлията ....... ................................................... 3. Планинска хрущялка - S. neglectus Roch. ех Baumg.
2* Стъблото изправено или възходящо, обикновено с многобройни разкло­нения, с малко или много удължени междувъзлия. Листата тънки, малко или много по-къси или равни на междувъзлията  ................................................................................................. 3
3    Чашката при зрелия плод 5 - 6,5 мм дълга, дяловете ù звездовидно раз­перени навън ................................................................................................................................................. 2. Двуделна хрущялка — S. dichotomus  Schur
3* Чашката при зрелия плод 3 - 4,5 мм дълга, дяловете ù изправени или леко подвити навътре .............................................................................................................................................................1. Обикновена хрущялка — S. perennis L.
4    Дяловете на чашката на върха кукесто подвити навътре .................................................... 7. Кукеста хрущялка — S. uncinatus Schur
4*  Дяловете на чашката на върха прави или леко дъговидно извити, но не са кукести  …....................................................................  5
5   Чашката при зрелия плод 3,2 - 4,0 (5,3) мм дълга; дяловете ù на върха малко или много разперени. Междувъзлията на стъблото обикновено по- дълги от 1 см ……………..…………………………………………………... 4. Едногодишна хрущялка—S. annuus L
5*  Чашката при зрелия плод по-къса, 1,2 - 3 (3,8) мм дълга ; дяловете ù на върха малко или много изправени или подвити навътре. Междувъзлията на стъблото обикновено по-къси от 1 см  ....... ………...............................................................................……………... 6
6    Чашката при зрелия плод 2,2 - 3,0 (3,8) мм дълга; дяловете по дължина равни помежду си ....................…………………………............................................................................…….. 5. Многоплодна хрущялка — S. polycarpos L.
6*  Чашката при зрелия плод 1,5 - 2,2 мм дълга; дяловете по дължина явно неравни помежду си …………………………….............................................................................………………. 6. Дребноплодна хрущялка — S. collinus Opiz

¹ Разработили Б. Кузманов и Ст. Кожухаров


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Scleranthus perennis L. - Обикновена хрущялна

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.