BGFlora.eu

 

Род Smyrniun L.

Род 543 (19). ТРИБЕЛ — SMYRNIUM L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 262; Gen. PI. ed. 5 (1754) 127

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Smyrniun L.
Българско име: Трибел

Описание:

Двегодишни растения c реповидно задебелен корен. Стъблото единично, изправено, цилиндрично или ръбесто, по ръбовете със или без крила, плътно или кухо, в горната част или само на върха разклонено с последователни или срещуположни клонки, голо или само по крилата със звездовидни власинки. Листата голи; приосновните и долните стъблови от 2 до 3 пъти тройно наделени, с дръжки; средните стъблови тройни със широки влагалища, а горните цели или наделени, приседнали. Сложните сенници с 5 - 20 главни лъча, в основата без обвивка; сенниците многоцветни, без прицветници. Цветовете полигамни. Чашката почти без зъбци или с много къси зъбчета. Венчелистчетата жълти или зеленикаво жълти, удължено обратно яйцевидни или ланцетни, на върха заострени и извити навътре, в основата с къс нокът. Плодовете бъбрековидни с 2 почти кълбовидни половинки, слабо странично сплеснати, в основата сърцевидни, при узряване червеникаво кафяви, тъмнокафяви до почти черни, гладки, със слабо изпъкнали ребра; стилоподиумът късо коничен; стълбчетата при плодовете разперени, извити надолу, по-къси или по-дълги от стилоподиума; карпофорът до средата или почти до основата двуделен; мерикарпиите сферично яйцевидни, към вътрешната страна стеснени, на външната с 3 главни ребра, в които преминават проводящите снопчета; каналите многобройни; ендоспермът от вътрешната страна дълбоко и широко вдлъбнат със завити краища, в напречен пререз с подковообразна форма.

Таблица за определяне на видовете

1    Стъблото по ръбовете крилато. Горните листа тъпо назъбени, понякога съвсем слабо .................... 1. Пронизанолистен трибел — S. perfoliatum L.
1* Стъблото по ръбовете без крила или само по един от ръбовете с много тясно крило. Горните листа целокрайни, по-рядко много плитко назъбени ……..........................................................................................................……………………....................... 2. Кръглолистен трибел — S. rotundifolium Mill.
¹ Разработил Ив. Асенов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:   „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Smyrnium perfoliatum L. - Пронизанолистен трибел

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.