BGFlora.eu

 

Род Teucrium L.

Род 662. (1). ПОДЪБИЧЕ — TEUCRIUM L.¹

L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 565; Gen. PL, ed. 5 (1754) 247.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Teucrium L.
Българско име: Подъбиче

Описание:

Полухрастовидни, многогодишни тревисти или едногодишни растения. Листата срещуположни или последователни, целокрайни, назъбени, наделени до перести, на къси дръжки или приседнали, голи, жлезисти, просто, просто и жлезисто влакнести. Присъцветниците листоподобни, или линейни. Цветовете кремавожълти, кремави с червеникави ивици, бели или бели със жълтеникав оттенък, червени до розовочервени, жълтозелени, събрани в главичка на върха на стъблото, в пазвите на листата или образуващи дълъг лъжслив клас. Чашката тръбесто звънеста с 5 зъбчета. Венечната тръбица къса, венчето двуустно, често с редуцирана горна устна. Долната устна 3- делна, средният дял най-голям, горната устна редуцирана до два дребни триъгълни дяла, често срастващи в основата на долната устна. Тичинките двусилни, значително по-дълги от долната устна, дяловете на прашниците раздалечени. Орехчетата обратно яйцевидни, сферични, неправилно мрежесто набръчкани, с добре развито, странично разположено пъпче.
Стопанско значение. Медоносни, медицински растения. Лапи и отвари се прилагат при лечение на открити рани, на болки в стомаха, червата и др.

Таблица за определяне на видовете

1   Листата перести; стъблото жлезисто ................................................................................... 4. Едногодишно подъбиче — Т. botrys L.
1* Листата цели, целокрайни или назъбени; стъблото голо, просто или просто и жлезисто влакнесто ............................................. 2
2   Цветовете групирани в 1,5 - 16 см дълъг клас ..................................................... 6 Коприволистно подъбче — Т. lamiifolium D'Urv.
2* Цветовете на върха или горната част на стъблото събрани в главички или цветовете в пазвите на листата по дължината на стъблото ......................................................................................................................................................................................................... 3
3   Цветовете на върха на стъблото събрани в главички ........................................................................................................................... 4
3* Цветовете в пазвите на листата по дължината на стъблото ................................................................................................................ 5
4   Листата срещуположни, назъбени, групирани в раздалечени прешлени, цялото растение късо, гъсто наплъстено влакнесто ...................................................................................................................................................................... 2. Бяло подъбиче — Т. polium L.
4* Листата целокрайни, последователни ................................................................................ 1 Планинско подъбиче — Т. montanum L.
5   Растения със стерилни издънки; листата приседнали, полустъблообхващащи или с клиновидна основа ............................................................................................................................................................ 5. Чесново подъбиче — Т. scordium L.
5* Растения без стерилни издънки; листата на 1 - 6 мм дълги просто влак­нести дръжки ..................................................................... ................................................................................................................................................ 3. Обикновено подъбиче — Т. chamaedrys L.
¹ Разработил Д. Пеев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Teucrium hamaedrys L. - Обикновено подъбиче

Teucrium polium L. - Бяло noдъбиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.