BGFlora.eu

 

Род Tulipa L.

Род 165 (12). ЛАЛЕ —TULIPA L.¹

L. Gen. Pl. ed. 1 (1737) 92; Sp. PI. ed. 1 (1753) 305.

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Tulipa L.
Българско име: Лале

Описание:

Многогодишни луковични растения със средна големина, с продълговати до линейни листа. Цветовете звънчевидни или фуниевидни, единични, обикновено на дълга дръжка. Околоцветните листчета 6, свободни, опадливи, еднакви или вътрешните по-къси от външните, без нектарници, често с петно в основата си. Тичинките 6, нишковидни, равни или вътрешните малко по-дълги, всички по-къси от околоцветника. Прашниците продълговато линейни, прикрепени в основата си. Яйчникът продълговат, с много семепъпки във всяко гнездо, с приседнало близалце или с по-късо или по-дълго стълбче. Кутийката продълговата, по-рядко закръглена, отваряща се чрез три надлъжни пукнатини. Семената малко сплескани, често с тясно крилце, с малък зародиш.

Стопанско значение. Повечето лалета са отлични декоративни растения, поради което широко са въведени в култура, като са създадени множество сортове. Повечето от отглежданите в градините изкуствено получени сортове обикновено се обединяват под сборното название Т. gesneriana L. Въведени са в култура и редица едроцветни видове, между които от нашите представители Т. rhodopaea Vel.

Таблица за определяне на видовете

1   Тичинковите дръжки голи ........................................................................................................................................................................... 2
1* Тичинковите дръжки при основата си влакнести ..................................................................................................................................... 3
2   Луковичните люспи отвътре голи. Цветовете червени, с тъмно петно. Тичинковите дръжки синьовиолетови, на върха жълти ................................................................................................................................................................ 1. Родопско лале — Т. rhodopaea Vel.
2* Луковичните люспи отвътре влакнести. Цветовете жълти, много рядко червени, без петно. Тичинковите дръжки изцяло жълти ................................................................................................................................................................ 2. Урумово лале — Т. urumoffii Hayek
3   Околоцветните листчета червени, с тъмно петно при основата. Тичинковите дръжки тъмносини ................................................................................................................................................................... 4. Тракийско лале — Т. thracica Dav
3* Околоцветните листчета жълти, без петно .Тичинковите дръжки жълти ........................................3. Южно лале — Т. australis Link
¹ Разработил Б. Китанов

„Флора на  НР България”, том II, БАН, София, (1964)

*   *   *

Лале (Tulipa) е род покритосеменни растения от семейство Кремови (Liliaceae). Включва около 150 вида тревисти растения, разпространени в Южна Европа, Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия с най-голямо разнообразие в Памир, Хиндукуш и степните области на Казахстан. Лалетата се отглеждат масово като декоративни растения, като повечето култивирани подвидове, хибриди и култивари са базирани на вида Tulipa gesneriana.

Размножават се чрез луковички. Дивите лалета се култивират, за да бъдат отгледани градинските лалета. В продължение на повече от 400 години са добити няколко хиляди сорта лалета. Първите писмени свидетелства за съществуването им датират от IX век в староперсийската литература. Турците заимстват култивирането на лалета от персите. Лалето е пренесено от Мала Азия в Европа през XVI век. Българското название „лале“ произлиза от турски и персийски, а латинската „tulipa“ - от турската дума „тюрбан“. По късно, през 1593 г., французинът Чарлз дьо Леклюз разпространява лалетата в Холандия. Към края на XVI век Холандия се превръща в център за отглеждане на луковични растения, най-вече лалета. В наши дни лалето е национален символ на тази страна. Днес Холандия е най-големият износител на цветя и контролира близо 80 % от търговията с лалета.

Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на  НР България”, том II, БАН, София, (1964), Уикипедия, свободната енциклопедия

ВИДОВЕ:

Tulipa urumoffii Hayek. - Урумово лале

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.