BGFlora.eu

 

Род Xeranthemum L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Xeranthemum L.
Вид: Xeranthemum annuum L.
Българско име: Безсмъртниче


Описание:

Кошнлчките средно големи. Обвивката съставена от керемидообразно наредени ципести листчета. Вътрешните обвивни листчета обагрени и значително по-дълги от другите, както и от цветовете. Някои от периферните цветове безплодни, но имат малко двуустно венче; вътрешните цветове двуполови, тръбести; стълбчето на двуполовите цветове почти цяло. Плодът обратно коничен, покрит с прилегнали власинки и снабден с хвърчилка от една редица ланцетно-шиловидни, заострени люспички. Едногодишни растения с цели листа.

1.  Външните обвивни листчета покрити с косми; вътрешните почти изправени. Кошничките с по 12—15 цвята  .... (2) X. foetidum (Cass.) Mch.
1* Външните обвивни листчета почти голи; вътрешните обикновено лъчесто-перести. Кошничката с многобройни цветове ... (1) X. annuum L.


2869. (1). X. annuum L. (X. a. ß var. simplex Vel.) (едногодишно растение) — По су­хите баири, из пущинаците, по скалите, край пътищата и др. Разпространено (1). VI—X. (Д). Фиг. 1450.
2870. (2). X. foetidum (Cass.) Mch. {Xeroloma f. Cass., Xeranthemum .inapertum Willd., X. cylindraceum S. S.) (едногодишно растение) — Както.... предходният вид, но предимно в по-топлите и южни части на страната, обаче също и в Дунавската низина и др. (1). VI—X.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Xeranthemum annuum L. - Безсмъртниче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.