BG Flora.eu

Род  CENTAUREA L.

Centaurea L. - Метличина

Кошничките от дребни до сравнително едри, с двуполови цветове в централната си част и обикновено с безполови по-едри цветове по периферията. Листчетата на обвивката наредени гъсто керемидообразно, в много редици. Всяко листче завършва със сух ципест придатък, често пъти ресничест по перваза, понякога (придатъците) завършват с бодил или цял(ите) превърнат(и) в разклонен бодил. Прашниците при основата си стреловидни или продължени в опашчици. Общото цветно легло четинесто-космато. Плодовете длъгнесто - цилиндрични, обикновено малко сплескани, с пъпче, разположено отстрани, при основата им. Хвърчилката се състои от няколко реда четинки, рядко липсва.

Източник:

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, НИ, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Centaurea achtarovii URUM. - Ахтарова метличина

Centaurea managettae ssp pirinica (D.Jord) Kož. - Ахтарова метличина

Centaurea cyanus L. - Обикновена (синя) метличина

Centaurea indurata Janka  -

Centaurea jacea L. - Ливадна метличина

Centaurea managettae Podp. - Манагетова метличина

Centaurea napulifera Rochel - Грудеста метличина

Centaurea nervosa Willd. - Жилкова метличина

Centaurea orientalisL. - Източна метличина

Centaurea phrygia L. - Ливадна метличина

Centaurea solonitana Vis. - Солунска метличина

Centaurea solstitialisL. - Бодлива метличина

Centaurea triumfettiiAll. - Триумфетова метличина

Centaurea vatevii Degen, Urum. et Wagner - Ватева метличина

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.