BG Flora.eu

Род  VERBASCUM L.

Verbascum L — Лопен, овча опашка

Двегодишни или многогодишни растения, рядко полухрасти с последователни листа. Цветовете събрани на върха на стъблото в многоцветни и силно удължен, прости или сложни класовидни или гроздовидни съцветия; чашката петразделна или с 5 зъбчета. Венчето едро, жълто или виолетово, до средата си петразделно, с тъпи дялове. Тичинки 5, прикрепени за основата на венчето; дръжките на тичинките покрити с дълги реснички. Яйчникът горен с едно стълбче; плодът е многосеменна кутийка. Силно отровни растения.

         Източник: "Флора на България", част II, Н. Стоянов,... НИ, (1967)

ВИДОВЕ:

Verbascum blattaria L. - Обикновен лопен

Verbascum davidovii Murb.  -  Давидов лопен

Verbascum phlomoides L.  - Лечебен лопен 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.