BGFlora.eu

 

Heracleum ternatum Vel.

2284 (4). H. ternatum Vel., Fl. Bulg. (1891) 209; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1927) 1042; H.sibiricum var. ternatum (Vel.) Stoj. et Stef Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 892; H. sibiricum subsp. ternatum (Vel.) Brumm., Rep, Spec. Nov. LXXVI (1968) 65, et Fl. Eur. II (1968) 365 — Триделен девесил

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Heracleum L.
Вид: Heracleum ternatum Vel.
Българско име: Триделен девесил

Описание:

Многогодишно растение. Коренището вретеновидно, 0,8 - 1,5 см в диаметър; корените вретеновидни и нишковидни. Стъблото 50 - 150 см високо, грубо наребрено и набраздено, неподуто във възлите, в основата с гъсти брадавици, отклонени към основата, нагоре скъсяващи се, с остри прости власинки, с единични разпръснати власинки или голо, в основата червено зеленикаво, нагоре зелено. Листата 4 - 35 см дълги, 3 - 25 см широки, елипсовидни до широко яйцевидни, триделни до 2 пъти триделни, отгоре голи, по ръба и жилките отдолу късо остро влакнести; главните дялове 8 - 12 см дълги, 1 - 9 см широки, заоблени до напречно елипсовидни, триделни, на дръжки, крайните дялове достигащи до жилките или до половината на основните, заоблени, триделни, симетрични или двуделни несиметрични, по ръба неравномерно назъбени до напилени, с хрущялни шипчета по зъбчетата. Приосновните листа триделни, на дръжки 4 - 10 см дълги. Дяловете заоблени, с неравномерно пръснато остро влакнести или власинките на групи в основата на дръжката; влагалищата тревисти, елипсовидни, голи или с единични власинки на прехода към дръжката. Горните стъблови листа скъсяващи се към съцветието, преминаващи в тясно елипсовидни влагалища, покрити с единични власинки. Главните лъчи 8 - 35, неравни, 1,5 - 9 см дълги, при плодоношение удължаващи се, ръбести, голи, с обвивка от 4 - 6 (7), 3 - 6 мм дълги, 1,2 - 2,0 мм широки, удължено ланцетни, тревисти, голи листчета или липсващи. Сенниците с 10 - 25 цвята; прицветниците 3 - 6, остро ланцетни, 2,0 - 4,2 мм дълги, 0,8 - 1,0 мм широки, голи. Цветните дръжки 3 - 6 мм, удължаващи се при плодоношение, голи. Цветовете 1,2 - 1,6 мм в диаметър, венчелистчетата елипсовидни, по ръбовете слабо вълновидни, на върха удължени и завити навътре като човка, жълто зеленикави, голи. Плодовете тясно сърцевидни до закръглени, голи; мерикарпиите 6 - 11 мм дълги, 4 - 7 мм широки, с 3 ясни и 2 тънки ребра, прилягащи до страничните по външната и 1 ребро и 2 прилягащи до страничните по вътрешната повърхност; страничните ребра крилати; каналите по външната повърхност 4, еднакви или външните незначително по-къси, по вътрешната 2, равни или по-дълги от половината на мерикарпа; стилоподиумът късо коничен, в основата вълновидно набръчкан.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII, плодоноси: VIII—IX,

Разпространение в България: По тревисти и храсталачни места с наносна почва. Разпространено, между 200 и 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (на запад до северните части на. Апенинския полуостров)

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2846201

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

*   *   *

Heracleum ternatum Velen. is an unresolved name

This name is unresolved.
The record derives from WCSP (in review) which does not establish this name either as an accepted name or as a synonym with original publication details: Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 1890(2): 46 1890.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:843202-1.
From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2846201

*   *   *

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.