BGFlora.eu

 

Humulus lupinus L.

682. (1). Н. lupulus L.

Семейство: Cannabaceae
Род: Humulus L.
Вид: Humulus lupinus L.
Българско име: Хмел

Описание:

682. (1). Н. lupulus L. (тревисто многогодишно растение) — Из храсталаците в цяла България, предимно край реките и по влажните места

Цъфти: VII - VIII. (Т, Л). Фиг. 384.
(до 1000 м надмрска височина).
(Лечебно растение)

Напоследък се оглежда в страната и културната форма.

Период на цъфтеж: Цъфти: VII - VIII.

Разпространение в България: Из храсталаците в цяла България, предимно край реките и по влажните места. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение:

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, „Наука и изкуство”, Четвърто преработено и допълнено издание, Част I, София (1966)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.