BGFlora.eu

 

Iberis umbellata L.

* I. umbellata L., Sp. Рl. ed. 1 (1753(649; Hayek, Prodr. Fl. Peains. Balc. I (1925) 470 — Сенниковиден иберис

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Iberis L.
Вид: Iberis umbellata L
Българско име: Сенниковиден иберис

Описание:

Едногодишно растение. Стъблата 20 - 40 см висока, нагоре често разклонени. Голи растения или с единични и едва забележими власинки. Листата елиптично ланцетнн; долните назъбени до нарязани, гор­ните — целокрайни и заострени. Съцветията щитовидни, гъсти. Цветовете бели или розови. Чашелистчетата 2,5 - 3,5 ми дълги, обратна яйцевидни. Венчелистчетата до 10 ш дълги, неед­накви. Плодните дръжки равни на шущулчиците. Щушулчиците 7 - 9 мм дълги, яйцевидни широко крилати, разделени на върха от широка вдлъбнатина. Стълбчетата с дисковидни, често двуделни близалца, стърчащи над вдлъбнатината на шушулчицата. Семената дълги около 2,5 мм и широки 1,5 мм.

Отглежда се, в градините като декоративно растение. Произхожда от Южна Европа.

Период на цъфтеж:

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средиземноморски район

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.