BGFlora.eu

 

Inula oculus-christi L.

3096 (7). I. oculus-christi L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 881; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 604; Grierson, Fl. Turkey 5 (1975) 64; P.W. Ball & Tutin, Fl. Eur. 4(1976) 135; I. oculus-christi var. lanigera Boiss., Fl. Or. 4(1875) 193; I. montana auct. fl. bulg. pi., non L.; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 396 - Скален оман

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Inula L.
Вид: Inula oculus-christi L.
Българско име: Скален оман

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, пълзящо, хоризонтално, разклонено. Стъблото единично (рядко стъблата няколко), 25 - 50 (60) см високо, цилиндрично, надлъжно наребрено, обикновено облистено до върха, плътно, сиво бяло, дълго просто влакнесто. Долните листа обратно ланцетни или продълговато елиптични, 7 - 12 (15) см дълги и 1 - 3 см широки, островърхи, в основата стеснени в дръжки до 7 см дълги, целокрайни или фино назъбени, от двете страни гъсто влакнести, с прости дълги бели власинки; горните яйцевидни, 3 - 10 см дълги и 1 - 2 см широки, приседнали, в основата сърцевидни, с ушички, полу стъбло обхващащи понякога късо низбягващи, влакнести. Кошничките дисковидно звънести, 2,5 - 3 см в диаметър, многоцветни, 3 - 5, до 12 или рядко единични, поединично на влакнести дръжки образуващи рехави връхни щитовидни сложни съцветия. Обвивните листчета в 3 - 4 (5) реда; при узряването на плодовете изправени, външните обратно ланцетни, 4 - 8 мм дълги и 1,5 - 2 мм широки, прилегнало бяло влакнести; средните и вътрешните линейно ланцетни, 8 - 10 (12) мм дълги и 0,7 - 1 мм широки, твърдо ципести, на гърба и по ръба влакнести. Цветовете жълти, езичестите 30 - 45, със 7 - 15 мм дълго, 1 мм широко езиче, до (1,2) 1,5 пъти по-дълго от обвивните листчета; тръбестите многобройни, 5,5 - 7,5 мм дълги. Плодосемките цилиндрично призматични, на върха и в основата отсечени, (1) 1,5 - 2 мм дълги, кафяви, фино надлъжно наребрени, прилегнало гъсто влакнести. Хвърчилката от 20 - 25 бели, фино напилени, в основата слабо сраснали 6 - 7,5 мм дълги власинки.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

*     *     *     *     *

Inula oculus-christi L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Inula (family Compositae).
The record derives from TICA which reports it as an accepted name (record 45966685-5A98-49D3-A644-EA839324B285) with original publication details: "L., Sp. Pl. 1753." 881 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:226013-1

www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-135684

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VIII - X

Разпространение в България: По скалисти и каменливи места, обикновено на варовик, предимно в планините и предпланините. Разпространено, сравнително нарядко из цялата страна, от морското равнище докъм 1000 (1800) м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна и Централна (отчасти) Европа, Кавказ, Средна и Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-135684

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.