BGFlora.eu

 

Iris germanica L.

* I. germanica L. Sp. Pi. ed. 1 (1753) 38; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 121 — Синя перуника

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Вид: Iris germanica L.
Българско име: Синя перуника

Описание:

Многогодишно 30 - 100 см високо растение. Коренището дебело, късо пълзящо. Стъблото към върха разклонено, с много цветове. Листата сивозелени, широки 1,5 - 3,5 см, мечовидни. Прицветниците продълговати, с гръбен ръб, до половината сухо кожести. Цветовете почти приседнали, ароматни. Околоцветната тръбица равна или малко по-дълга от яйчника. Външните околоцветни листчета широко обратно яйцевидни, обикновено тъмуовиолетови или сини, в основата изтеглени в жълтобял нокът с кафяви жилки, на горната повърхност с ивица от жълто обагрени реснички. Вътрешните околоцветни листчета закръглено обратно яйцевидни, светлосини или светловиолетови, в долния край изведнъж стеснени в нокът. Тичинковите дръжки еднакво дълги с прашниците. Стълбчето с разперени връхни придатъци. Плодната кутийка продълговато овална, едра.

Стопанско значение. Културно декоративно растение. Коренището се използува в медицината и парфюмерията.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: Отглежда се в цялата страна. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: Средна Европа, Средиземноморската област, Балкански полуостров, Мала Азия.

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1.

2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.