BGFlora.eu

 

Iris graminea L.

618 (4). I. Graminea L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 39; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc, III (1933) 124 — Треволистна перуника

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Вид: Iris graminea L.
Българско име: Треволистна перуника

Описание:

Многогодишно15 - 60 см високо растение. Коренището тънко. Стъблото сплескано, по-късо от листата, с 1 - 2 цвята. Листата тясно мечовидни или тясно линейни, 5 - 10 мм широки с няколко ясно забележими жилки. Прицветниците ланцетни, тревисти, по края ципести, с остър гръбен ръб. Цветовете с дръжки, дълги до б см. Околоцветната тръбица фуниевидна, по-къса от яйчника. Околоцветните листчета светловиолетови с тъмни жилки, външните почти закръглени, в основата стеснени в яйцевиден нокът, отделен от разширената част със  стеснение, вътрешните широко ланцетни, с къс нокът. Плодната кутийка изведнъж стеснена на върха в човчица, шестстенна с 3 по-широки и 3 по-тесни стени. Семената крушевидни.

Стопанско значение. Използува се за декоративни цели. Посещава се от пчелите, тъй като дава нектар.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: По тревисти места и храсталаци из цялата страна до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Атлантическа, Средна и Югоизточна Европа, Средиземноморската област, Мала Азия, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1.

2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.