BGFlora.eu

 

Iris pumila L.

619 (5). I. pumila L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 38; I. Clusiana Rchb. Ic. IX t. CCCXXVII (1847) fig. 752; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 118 — Дребна перуника

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Вид: Iris pumila L.
Българско име: Дребна перуника

Описание:

Многогодишно 10 - 15 см високо растение. Стъблото съвсем ниско, скрито в листата на върха с 1, рядко с 2 цвята. Листата сивозелени, широко линейни, до 10 см дълги и 12 мм широки. След прецъфтяването се развиват двойно по-широки листа. Прицветниците тревисти, тесни, на върха кожести, тръбно заоблени. .Цветовете приседнали, лилави, рядко жълти. Външните околоцветни листчета закръглени или продълговати, в основата клиновидно стеснени, вътрешните дялове еднакво дълги с външните, на върха вдлъбнати. Стълбчето с триъгълни връхни придатъци. Плодната кутийка към върха заострена. Семената кълбовидни.

Стопанско значение. Пасе се от овцете. В листата се съдържа витамин С, а в коренището етерично масло. Посочва се и като отровно растение.

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V.

Разпространение в България: По сухите тревисти и каменливи места в цялата страна  до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа, Среди­земноморската област, Балканския полуостров, Кавказ, Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.