BGFlora.eu

 

Iris sintenisii Janka

617 (3). I. sintenisii Jka. Math. Termesz. Közl. XII (1876) 173; I. graminea Grisb. Spic. II (1846) 370; Vel. Fl. Bul. (1891) 532; Hayek Prodr. Fl. Pemns. Balc. 111 (1933) 125 —- Синтенисова перуника

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Вид: Iris sintenisii Janka
Българско име: Синтенисова перуника

Описание:

Многогодишно 12 - 50 см високо растение. Коренището тънко. Стъблото сплескано, до 30 см високо, по-късо от листата, с 1 - 3 цвята. Листата тясно линейни, 1 - 5 мм широки, с ясно забележими жилки. Прицветниците удължено ланцетни, с гръбен ръб, тревисти, твърди. Цветовете с дръжки, равни на дължината на яйчника. Околоцветната тръбица около 2 пъти по-дълга от яйчника. Околоцветните листчета светловиолетови, с тъмни жилки, външните в основата стеснени в яйцевиден нокът, отделен от разширената елипсовидно закръглена част с изведнъж изразено стеснение. Вътрешните околоцветни листчета ланцетно клиновидни, на върха врязани или закръглени. Плодната кутийка шестстенна с 3 по-широки и 3 по-тесни стени, на върха стеснена в човчица.

Стопанско значение. Може да се използува за декоративни цели.

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.

Разпространение в България: Из храсталаци и светли дъбови гори в южната и източната част на страната .до. 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: полуостров (южната и източ­ната част), Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.