BGFlora.eu

 

Lamium amplexicaule L.

2688 (7). L. amplexicaule L., Sp. PL, ed. I (1753) 579; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Bale., II (1929) 276; Ball, FL Eur., Ill (1972) 148 — Стъблообхваната мъртва коприва

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Lamium L.
Вид: Lamium amplexicaule L.
Българско име: Стъблообхваната мъртва коприва

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото (-5) 10 - 30 (-40) см високо, от основата силно разклонено с  възходящи или изправени клонки, в долната част почти голо, в цветоносната част с редки власинки до гъсто влакнесто; долните междувъзлия значително по-дълги от връхните. Приосновните и долните стъблени листа с 1 - 2 см дълги дръжки; горните присъцветни листа приседнали, стъблообхващащи, бъбрековидни или кръгли до яйцевидно закръглени, 0,7 - 2,5 см дълги и 1 - 2,5 (-3) см широки, закръглено тъпо назъбени до наделени с тъпи дялове. Цветовете 1,5 - 2,5 см дълги, приседнали, най-често по 2 - 3 в дихазии, образуващи 4 - б-цветни прешлени в пазвите на горните листа. Чашката 4 - 6 мм дълга, тръбесто звънчевидна, прилегнало власинеста; зъбците ланцетни, шиловидно заострени, по-къси от тръбицата. Венчето 14 - 20 (-25) мм дълго, розово-червено; венечната тръбица права,. 10 - 15 мм дълга, 3 - 4 пъти по-дълга от чашката, отвътре без пръстен от власинки; горната устна 3 - 5 мм дълга, цяла, шлемовидна, отвън покрита с белезникави власинки; долната устна с много дребни или почти липсващи странични дялове и 1,5 - 2,5 мм широк обратно сърцевиден среден дял с тъмночервени петна. Прашниците с власинки. Орехчетата продълговато яйцевидно тристенни, 2 - 3 мм дълги, гладки или фино грапави, светлокафяви.

Период на цъфтеж: Цъфти: III - IX.

Разпространение в България: По тревисти и буренливи места, а също и като плевел главно в зимните житни култури, из зеленчукови и овощни градини, лозя и др. Разпространено, предимно в равнините и предпланините докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Северна Африка, Югоза­падна Азия. Пренесено и в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.