BGFlora.eu

 

Lavatera thuringiaca L.

2041 (1). L. thuringiaca L., Sp. Pl.. ed. 1 (1753) 691; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 549; Fernandes, Fl. Eur. II (1968) 252 — Лаватера

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Lavatera L.
Вид: Lavatera thuringiaca L.
Българско име: Лаватера

Описание:

Многогодишно растение. Корените едри, многоглавести, вдървенели. Стъблата 25 - 200 см високи, изправени, прости или в горната половина разклонени, гъсто звездоидно вдакнести. Прилистниците 4 - 7 мм дълги, заострени, звездовидно влакнести. Листата 25 - 80 мм дълги и 30 - 100 мм широки, почти кръгли до петделни; дяловете закръглени или триъгълни; кръгло или остро назъбени, матово зелени; отгоре с разпръснати къси, прости и звездовидни власинки; отдолу гъсто звездовидно влакнести; дръжките 5 - 90 мм дълги, гъсто звездовидно влакнести. Цветните дръжки 15 - 40 (80) мм дълги, със звездовидни власинки; в горната част близо до цвета съчленени. Цветовете многобройни; единични в пазвите на листата, във връхните части на стъблото и разклоненията в къси гроздовидни съцветия. Външните чашелистчета 6 - 10 мм дълги, сраснали от 1/3 до половината, с 3 широко яйцевидни или закръглени, леко нагънати, късо заострени свободни дялове; звездовидно влакнести; вътрешните 9 - 15 мм дълги, сраснали почти до половината, с 5 триъгълни до ланцетни, на върха заострени свободни дялове; при плод леко подуващи се, обхващащи плода; звездовидно влакнести. Венчелистчетата 18 - 55 мм дълги, обратно триъгълни, на върха дълбоко врязани, нокътът гъсто копринесто влакнест; светло розово червени с тъмни жилки. Тичинковата тръбица 8 - 45 мм дълга, с гъсти, насочени нагоре власинки. Плодът 12 - 14 мм в диаметър, разпадащ се на 20 - 23 кафяви до тъмнокафяви плодни дялчета; тръбната стена на последните с няколко изпъкнали надлъжни линии до гладка, гола; страничните стени гладки до леко набраздени, голи; ръбовете закръглени. Семената черни до сиво кафяви, матови, в изрязаната част леко белезникави, гладки, голи.

Изменчивост

var. thuringiaca; L. thuringiaca var. urumovii Neič., Период, спис. LXIX, 1—2 (1908) 74; L. thuringiaca var. bulgarica auct. bulg. non Vel. Венчелистчетата 3 - 4 пъти по-дълги от вътрешните чашелистчета; свободните дялове на последните триъгълни, заострени. Разпространено.
var. bulgarica Vel., Fl. Bulg. Suppl. 1 (1898) 59. Венчелистчетата 2 пъти по-дълги от вътрешните чашелистчета; свободните дялове на последните ланцетни, заострени. Тракийска низина (Садово, Асеновград).

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - X.

Разпространение в България: По сухи, тревисти склонове, доста често край пътищата и в храсталаците, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското рав­нище докъм 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа (до Централна Италия и северната европейска част на СССР), Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ, Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.