BGFlora.eu

 

Leontodon autumnalis L.

2976. (1). L. autumnalis L. (Тревисто многогодищно растение)

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Leontodon L.
Вид: Leontodon autumnalis L.
Българско име: Есенна жълтица

Описание:

2976. (1). L. autumnalis L. (Тревисто многогодищно растение) — Из ливадите. Разпространено в цяла България—от равнините до високопланинския пояс (1—3).

Медоносно растение

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

*     *     *     *     *

Leontodon autumnalis L. is a synonym of Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench

This name is a synonym of Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench.
The record derives from TICA (data supplied on 2012-02-11) which reports it as a synonym (record DDC5E759-8473-4B2C-BFA1-CFE724BF7B58) with original publication details: Sp. Pl. 798 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:137362-2.

Leontodon autumnalis L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Leontodon (family Compositae).
The record derives from TICA which reports it as an accepted name (record DDC5E759-8473-4B2C-BFA1-CFE724BF7B58) with original publication details: Sp. Pl. 798. 1753 798 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:137362-2.

From:   
www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-124093

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VII – IX

Разпространение в България: Расте из ливадите. Разпространено в цяла България — от равнините до високопланинския пояс на надморска височина от 0 до 3000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967), www.theplantlist.org › tpl › record › gcc-124093

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.