BGFlora.eu

 

Lychnis coronaria (L.) Desr. In Lam.

Нашироко се цитира с неговия synonym  Silene coronaria Silene coronaria
(L.) Clairv., Agrostemma coronaria L.
Lychnis coronaria (L.) Desr.

L. coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. Meth. Bot. Ill (1792) 643; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 288; Agrostemma coronaria L., Sp. PL ed. 1 (1753) 436; Vel., Fl. Bulg. (1891) 56 et Suppl. I (1898) 35 — Свиларка, кървавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Lychnis L.
Вид: Lychnis coronaria (L.) Desr. In Lam.
Българско име: Свиларка, кървавиче


Описание:

Многогодишно растение високо 30 – 100 см, гъсто бяло влакнесто или бяло копринесто. Стъблото изправено, в горната си част вилужно разклонено, в дол­ната си част гъсто листнато с приосновна розетка и нагоре с по-редки листа. Листата овално ланцетни до линейно ланцетни, заострени. Цветовете почти единични, с дълги дръжки. Чашката 15 - 20 мм дълга, влакнеста, с 5 не­еднакви зелени надлъжни жилки; чашечните зъбци ланцетни, 5 - 7 мм дълги, извити надясно. Венчелистчетата червени или по изключение розовочервени или бели. Петурата цяла или слабо врязана на върха, израстъците на ко­ронката двуделни, остри. Кутийката яйцевидна, .отваряща се с 5 подвити навън зъбци. Семената бъбрековидни, черни, с остро грапава повърхност.

Стопанско значение. Лесно размножаващо .се като декоративно растение, често отглеждано в градините с различни градински форми. Употребява се в народната медицина.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX.


         Разпространение в България:

В редки гори, храсталаци, сечища, залесявани площи. Разпространено, в низините и предпланините, изкачва се и над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Кавказ, Югозападна и Централна Азия, Индо-Хималайска област. Култивирано в Централна, Западна и Южна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Lychnis coronaria 1. Lychnis coronaria 2. Lychnis coronaria 3. Lychnis coronaria 4. Lychnis coronaria 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.