BGFlora.eu

 

Lychnis flos-cuculi L.

Lychnis flos-cuculi L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 436; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 288 — Румянка, кукувичи цвят

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Lychnis L.
Вид: Lychnis flos-cuculi L.
Българско име: Румянка, кукувичи цвят


Описание:

Многогодишно растение, високо 30 - 60 (90) см, слабо влакнесто. Цветоносните стъбла изправени, с редки къси власинки. Долните стъблови листа продълговато лопатовидни, с редки власинки, островърхи; горните линейно ланцетни, отдолу грапави. Цветовете разположени в редки дихазни съцветия, върху къси дръжчици, под възлите лепкави и червеникави. Чашата тръбесто звънеста, гола, дълга около 1 см, зелена или червеникава, с 10 жилки и с 5 зъбчета; последните не по-дълги от половина дължина на тръбицата. Венчелистчетата тъмнопурпурни до бледорозови; петурата им ясно врязана в горната си част на два или четири дяла, в долната си част стесняващи се в нокът; при основата на петурата от лицевата им страна с двузъбести люспички, образуващи в своята съвкупност коронка. Кутийката 6 - 10 мм дълга, обратно сърцевидна., отваряща се с 5 къси зъбчета. Семената многобройни, бъбрековидни, кафявочерни, с остро грапава повърхност.

Изменчивост

subsp. flos-cuculi. Петурата на венчелистчетата в горната част дълбоко 4-делна, с тясно линейни разперени дялове. Цветовете тъмно или светлопурпурни. Разпространено.
subsp. subintegra Hayek, Osterr. Bot Zeitschr. LXX (1921) 14; L flos-cuculi subsp. cyrilli auct. Vel., Fl. Bulg. (1891) 57 et auct. bulg., non Richt.; L. flos-cuculi var. cyrilli auct. Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 383, non Richt.; L. flos-cuculi var. subintegra Hayek, op. c. Петурата на венчелистчетата в горната част двуделна, с къси закръглени делчета. Цветовете бледорозови. Разпространено.

Стопанско значение. Съдържа сапонин и следи от алкалоиди. Използува се в медицината - от него се получават препарати, действуващи върху нервната и мускулната система (флоскулин и др.). Пасе се от добитъка, но е долнокачествен фураж. Медоносно растение, дава пчелен восък и лимоненожълт мед. Декоративно растение, особено добре виреещо върху влажни почви. Създадени са и градински форми.


Период на цъфтеж: Цъфти:V - VIII.


         Разпространение в България: Разпространено, из влажни и мочурливи ливади, по периферията на блата, редки, с влажна почва храсталаци. Среща се почти из цялата страна, в низините, предпланините и планините, до 1200 – 1400 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа. Сибир, Кавказ. Адвентивно в Северна Америка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение.- http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Lychnis flos-cuculi 1. Lychnis flos-cuculi 2. Lychnis flos-cuculi 3. Lychnis flos-cuculi 4. Lychnis flos-cuculi 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.