BGFlora.eu

 

Muscari botryoides (L.) Mill.

577 (3). M. botryoides (L.) Mill. Gard. Dict. ed. 8 (1868) no. 1; Vel. F1 Bulg. (1891) 557; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 91; Hyacinthus botryoides L. Sp. PL ed. 1 (1753) 318; Botryanthas vulgaris Kunth Enum. IV (1843) 311 — Горско кукувиче грозде

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Muscari L.
Вид: Muscari botryoides (L.) Mill.
Българско име: Горско кукувиче грозде

Описание:

Многогодишно растение. Луковицата яйцевидно кълбеста, средно голяма. Листата приосновни, 2 - 3, изправени, широко линейни, 2 - 13 мм широки, жлебовидни, равни или по-дълги от стъблото, на върха постепенно разширени. Съцветието отначало късо, кълбовидно яйцевидно, после продълговато яйцевидно, с много миризливи цветове, на върха с няколко безплодни цвята. Плодните цветове с къси дръжки или дръжките равни на тъмносиния или по-рядко бял яйцевидно кълбест околоцветник, с белезникави, обърнати назад зъбчета. Безплодните цветове по-дребни, изправени, бледосинкави. Плодната кутийка обратно яйцевидна.

Изменчивост

var. botryoides. Листата широко линейни, до 13 мм широки, жлебовидни. Съцветието отначало кълбесто яйцевидно после продълговато яйцевидно. Околоцветните зъбчета обърнати назад. Разпространено.
var. transsilvanicum Aschers. et Graebn. Syn. III (1905) 273; M. transsilvanicum Schur Verh. Siegenb. Ver. IV (1859) 76; M. botryoides var. latifolium Beck Glasnik XV (1903) 212 (76); Hayek Prodr. Fl. Penins. Balс. III (1933) 91. Луковиците дребни, кълбести, c много тъмни люспи. Стъблото най-често не по-високо от 10 см. Листата плътни, 4 - 9 мм широки, по края разширени. Съцветието много късо, с дребни цветове. Околоцветникът 2 - 3 мм дълъг, тъмно син, с много къси зъбци. Западна България.
var. kerneri Richter Pl. Eur. I (1890) 227. Дребно, нежно растение c тясно линейни, едва 2 - .4 мм широки листа, стеснени малко в основата си. Съцветието късо, слабо разперено. Цветовете дребни, с много пъпки, дръжки и светлосин околоцветник. Софийско, Рила, Пирин, Пловдивско.

Стопанско значение. Декоративно растение.

Период на цъфтеж: Цъфти: III - V.

Разпространение в България: Разсветлени, широколистни гори, храсталаци, сухи ливади и пасища, сухи тревисти места, из лозята и полетата из цялата страна. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Пиреяейски, Апенински, Балкански по­луостров, Кавказ, Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Народна Република България”, том II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.