BGFlora.eu

 

Muscari comosum (L.) Miller

Leopoldia comosa (syn. Muscari comosum)

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Muscari L.
Вид: Muscari comosum (L.) Miller
Българско име: Качулесто кукувиче грозде

Описание:

Описан от Олег Полунин като "поразително растение", то има кичур от ярко сини до виолетово-сини стерилни цветове над кафеникаво-зелени плодносни цветове, които се отварят от тъмносини пъпки [4], напомнящи канделабриум на менора. Този кичур поражда името "пискюл хиацинт". [5] Стъблото на цветето е високо 20 - 60 см; отделните цветове се носят на дълги стъбла, лилави в случая на стерилните горни цветове. Зрелите плодородни цветове са дълги 5 - 10 мм със стъбла (дръжки) с такава дължина или повече и са с форма на камбанка, отварящи се в устието, където има по-бледи дялчета. Линейните листа са широки 5 - 15 мм, с централен канал. [4] [5]

Leopoldia comosa - Леополдия комоса (Muscari comosum) се натурализира лесно и може да стане инвазивна. Това растение се е разпространило на север от първоначалното си разпространение, например се появява на Британските острови през 16 век.

В сорт, наречен „Monstrosum“ или „Plumosum“, всички цветове са се превърнали в разклонени лилави стъбла. [5]

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Muscari comosum (L.) Mill. is a synonym of Leopoldia comosa (L.) Parl.

This name is a synonym of Leopoldia comosa (L.) Parl..

The record derives from WCSP which reports it as a synonym (record 281521) with original publication details: Gard. Dict. ed. 8 2 1768.

This name is in version 1.1 of The Plant List, record kew-281521, and has not been changed.

From: The Plant List > www.theplantlist.org > tpl > record > kew-281521

*     *     *     *     *

545. (3). M. comosum Mill. (Тревисто многогодишно растение) — Храсталаци, баири, ливади. Разпространено (1). V - VI. Фиг. 286.
f. comosum — Плодоносните цветове с дръжки, равни на тях или малко по-дълги; на безплодните 4 - 6 пъти по-дълги. Разпространено.
f. škorpilii (Vel.) Hay. (M. Vel.; M. Bouryanum Vel. an Heldr. ?) - Плодоносните цветове с дръжки, наполовина по-къси от тях, на безплодните 2 - 4 пъти по-дълги Сливенско.     

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, „Наука и изкуство”, Четвърто преработено и допълнено издание, Част I, София (1966)

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: май - юни

Разпространение в България: Храсталаци, баири, ливади. Разпространено (1). V - VI. Фиг. 286. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Това растение е обикновен вид в района на Средиземноморието. Там цъфти от март до юни. Може да бъде намерено разпръснато по поляни, крайпътни места и тревисти и каменисти местности.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  Wikipedia, the free encyclopedia, The Plant List > www.theplantlist.org > tpl > record > kew-281521, „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, „Наука и изкуство”, Четвърто преработено и допълнено издание, Част I, София (1966)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.