BGFlora.eu

 

Narcissus poeticus L.

* N. poeticus L Sp. Pl. ed. 1 (1753) 289; N. majalis Curt. Bot. Mag. zu t 193 (1792) — Поетичен, бял нарцис

Семейство: Amaryllidaceae Lindl.
Род: Narcissus L.
Вид: Narcissus poeticus L.
Българско име: Поетичен, бял нарцис

Описание:

Многогодишно растение. Луковицата сферична до яйцевидна, 2,5 до 4 см в диаметър, обвита с тъмнокафяви ципести стари листа. Стъблото 20 - 60 см високо, леко сплескано, на върха с 1 (рядко повече), отчасти наведен цвят. Листата обикновено 4, линейни, почти еднакви по дължина със стъблото, широки 5 - 9 мм, на върха тъпи, сивозелени. Цветовете бели, ароматичните долната си част околоцветникът сраснал в тясна, 2,5 - 3 см дълга тръбица, а в горната сво­боден, съставен от 6 възобли до обратно яйцевидни, 2 - 2,5 см дълги листчета. Коронката плитко паничковидна, висока 2 - З мм, жълта с червено обагрен и ситно назъбен ръб. Тичинките и стълбчето с трите близалца се издават отчасти над околоцветната тръбица. Трите горни тичинки малко по-къси. Яйчникът и околоцветната тръбица през време на цъфтежа отчасти сплескани.

Подобно на предходния вид у нас се отглежда като ранно пролетно декоративно растение в градините, даже по-често и при надморска височина над 1000 м. Отглежданите у нас по-малки таксономични единици от този вид, които не са малко, не са проучвани. Случаи на подивяване досега не са наблюдавани.

Стопанско значение. Ценно пролетно декоративно растение, дори предпочитан поради аромата на цветовете му. Счита се за отровен, даже в по-голяма степен, поради това, че в луковиците му се съдържа освен нарцисин още и алколоидът нарципоетин. Даденото за случаите на отравяне при N. pseadonarcissas L. е валидно и за този вид.

Период на цъфтеж: Цъфти: (III) IV - V.

Разпространение в България: Пиренейския полуостров, Франция, Италия, областта на Южните Алпи, южните части на Балканския полуостров. Поради това, че на много места в Европа, след като е въведен в култура, е подивял, мъчно е да се определи точно неговият първоначален ареал. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Пиренейския полуостров, Франция, Италия, областта на Южните Алпи, южните части на Балканския полуостров. Поради това, че на много места в Европа, след като е въведен в култура, е подивял, мъчно е да се определи точно неговият първоначален ареал.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.