BGFlora.eu

 

Narcissus pseudonarcissus L.

* N. pseudonarcissus L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 289; Ajax Pseudonarcissus Haw. Monogr. Narc. 2 no. (1831) 13 — Лъжлив нарцис

Семейство:Amaryllidaceae Lindl.
Род: Narcissus L.
Вид: Narcissus pseudonarcissus L.
Българско име: Лъжлив нарцис

Описание:

Многогодишно растение. Луковицата яйцевидна, 2,5 - 4см в диаметър, покрита с тъмнокафяви ципести стари листа. Стъблото 15 - 40 см високо, леко сплескано. Листата 4 - 6, приосновни, на дължина почти равни на стъблото, линейни, 7 - 20 мм широки, на върха тъпи, леко набраздени, с ясно изразена средна жилка на долната повърхност. Връхният влагалищен ципест лист до 5 см дълъг. Срасналата част на околоцветника тясно тръбеста, 1,5 - 2,5 см дълга. Околоцветните листчета 2 - 4 см дълги, широко ланцетни, до удължено яйцевидни, най- често светложълти, разперени. Коронката доста голяма, дълбоко звънеста, почти равна на околоцветните листчета, около 2 см широки, по ръба вълнисто изрязана, яйченожълто обагрена. Стълбчето 4 - 5 мм по-дълго от тичинките.

Стопанско значение. Поради неговия ранен цъфтеж и едрите му и красиви цветове той е ценно декоративно растение. Някои ценят особено кичестата му форма. Но поради съдържание в луковиците и цветовете му на алкалоида нарцисин (нарцитин, ликор) счита се отровно и са наблюдавани отравяния (у нас не) при едрия рогат добитък, свинете и козите.

Период на цъфтеж: Цъфти: III - IV.

Разпространение в България: У нас се отглежда на много места като градинско раноцъфтящо декоративно растение и твърде често кичестата културна форма. Кичестата форма е намерена в подивяло състояние по северните поли на Западна Беласица (Петричко). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: В Западната част на Средиземноморската област, но също така в Англия и Белгия. Съмнително е дали на Балканския полуостров расте спонтанно. Подивял се констатира на различни места в Средна Европа и др. За Кавказ сведенията са противоречиви.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.