BGFlora.eu

 

Oenothera parviflora L.

O. parviflora L., Syst. Nat. ed. 10, II (1759) 998; Raven, Fl. Eur. II (1968) 307 — Дребноцветна пупалка

Семейство: Onagraceae Juss.
Род: Oenothera L.
Вид: Oenothera parviflora L.
Българско име: Дребноцветна пупалка

Описание:

Двегодишно растение. През първата година развиващо вретеновиден, вдървенен понякога разклонен корен, с късо стъбло и издигната 5 - 10 см над земята розетка от листа, през втората година с цветоносно стъбло, 1 (-2) м високо, просто или в горната част късо разклонено. Листата на розетката удължено ланцетни, заострени, с дълги дръжки, изрязано назъбени, дълги до 16 см, стъблените листа отстоящи от стъблото, широко ланцетни, към върха заострени, на твърде къси дръжки или приседнали, по ръба изрязано назъбени; всички листа въздебели, късо разсеяно влакнести, светло- или жълтозелени, често почервеняващи. Съцветието класовидно, с наведен връх; оста слабо ръбеста. Цветовете 1,5 - 2,0 см дълги. Чашелистчетата линейно ланцетни, дълго заострени, в пъпката под върха дивергиращи, при цъфтеж обърнати назад, бледозелени, богато покрити с четинести и със жлезисти власинки. Венчелистчетата удължено обратно яйцевидни, с къс нокът, отпред отрязани или леко назъбени, тъмно жълти, 10 -11 мм дълги, равни на тичинките и чашелистчетата. Кутийката до 2 см дълга, младата гъсто овласена. Семената неправилно сплеснати, ръбести, хоризонтално разположени.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX.

Разпространение в България: Адвентивно. Лозенска планина (край р. Искър, към ВЕЦ „Кокаляне"). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Произхожда от Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.