BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Orchis morio ssp. picta (Lois.) Asch. et Gr. (O. p. Lois)

594. (2). O. morio L. (Многогодишни растения) — Из ливадите; разпространено в цяла България. В низините и долния планински пояс (1 - 2). IV - VI. Фиг. 320

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis morio ssp. picta
Българско име:

Описание:

У нас само ssp. picta (Lois.) Asch. et Gr. (O. p. Lois),

var. picta — Шпората на върха тъпа, съцветието рехаво. Разпространено;
var. Skorpilii (Vel.) Hay (O. Š. Vel.; O. m. var. caucasica Stoj. et Stef. vix C. Koch) — Шпората на върха изтънена, съцветието късо, сбито. Софийско, Асеновградско, Сливенско.
„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част I, Наука и Изкуство, София, (1966)

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V.

Разпространение в България:

var. picta — Шпората на върха тъпа, съцветието рехаво. Разпространено;
var. Skorpilii (Vel.) Hay (O. Š. Vel.; O. m. var. caucasica Stoj. et Stef. vix C. Koch) — Шпората на върха изтънена, съцветието късо, сбито. Софийско, Асеновградско, Сливенско. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Южна Европа, включително Крим, Кавказ, Мала Азия, Армения, Иран.

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част I, Наука и Изкуство, София, (1966)

1. 2.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved