BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Семейство:Orchidaceae   Lindl.

Род: Orchis L.

Вид: Orchis militaris  L.

Sp. PL ed. 1 (1753) 941 p. p.; O. Rivini Gouan Illustr. (1775) t. 74; Hayek Prodr. Fl. Penins.Balc.III (1933) 389

Българско име: Шлемовиден салеп

1. 

Снимка: Pryce Buckle 

Описание:

Многогодишно тревисто растение. Грудките овални. Стъблото до 50 см високо. Листата длъгнесто овални, плоски, с лъскава повърхност. От тях 2—4 разположени при основата на стъблото. Горните 1—2 листа обгръщат стъблото. Съцветието гъсто, овално. Прицветниците много дребни, овално ланцетни, често обагрени виолетово. Външните околоцветни листчета овално ланцетни, остри, белезникаворозови, отвътре с пурпурни жилки, всички събрани в шлем, вътрешните линейни. Устната отпред триъгълно разширена, пурпурна, при основата си линейно клиновидна, белезникава с пурпурни точици, триделна. Страничните дялове линейни, средният с тясна основа, отпред разширен и раздвоен под прав или тъп ъгъл, с осилче в изреза. Шпората бухалковидно цилиндрична, 2—3 пъти по-къса от яйчника.

Стопанско значение. Грудките съдържат слуз, а в състава на сухото им вещество има около 27% скорбяла, 5% белтък, 1% захар, освен това смола, калциев оксалат и др. Те могат да се използуват за храна, сготвени с вино, мляко, бульон или шоколад. Отвара от растението се употребява в народната медицина за клизми.  

Период на цъфтеж:  IV—VI.

Разпространение в България: 

По тревистите склонове, ливадите, храсталаците и горичките най-вече в предпланините и планините, до 1500 м надморска височина.  Доста рядко. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc 

Общо разпространение: 

Средна и отчасти Южна Европа, включително Крим и Кавказ, Западен Сибир до Байкал и Алтай.

Защитен статус:

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964) 

Снимка на 17. май 2005, Ждрелото на река Ерма

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помества се с любезното разрешение на автора 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved