BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

 

Семейство:Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид:

Orchis purpurea Huds.

FL Angl ed. 1 (1762) 334;O. fusca Jacq. Flora Austr. IV (1776) 307; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 390

Българско име: Пурпурен салеп

1.  

Снимка: Pryce Buckle

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Грудките овални. Стъблото до 75 см (1 м) височина, с 4—5 едри длъгнести листа, горните от които обгръщат стъблото. Съцветието гъсто цилиндрично или овално. Прицветниците дребни, овално ланцетни, с по една жилка. Външните околоцветни листчета овални, заострени, вътрешните линейно ланцетни, всички събрани в тъмен, червенокафяв островърх шлем, тъмнопурпурни или розови с червени точки. Устната обикновено белезникава, с пересто разположени пурпурни линии и точици, триделна. Страничните дялове линейни, косо отрязани, средният към основата си клиновиден, отпред разширен и разсечен на две под остър ъгъл, с длъгнести назъбени делчета и с осилче или зъбче в изреза. Шпората цилиндрична, около два пъти по-къса от яйчника.

Период на цъфтеж:  IV—VI

Разпространение в България: 

В редките храсталаци и гори, в сечищата и прочие, от морското крайбрежие (Варна) до 1000 м надморска височина. На различни места в страната, но не много често.

Общо разпространение: 

Европа, Азия - Азиатска Турция, Африка - Алжир

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Снимка (и): на 16. май 2005, Мургаш

Източник: 

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964) 

Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помества се с любезното разрешение на автора


 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved