BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Семейство:Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.

Вид:

Orchis tridentata Scop.

Fl. Cam. ed. 2,11 (1772) 190; O.taurica Lindl. Orch. (1830—40) 271; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 388

Българско име: Тризъбест салеп

1. 

Снимка: Pryce Buckle

Описание:

Многогодишно тревисто растение. Грудките овални или длъгнести. Стъблото до 40 см високо. Листата длъгнесто ланцетни, горните 1—2 листа обгръщат стъблото. Съцветието обикновено гъсто, почти кълбесто, първоначално конично, или овално. Прицветниците ланцетни, заострени, с по една жилка, зелени, обикновено около два пъти по-къси от яйчника, рядко почти равни на него по дължина. Цветовете розови, лилави или бели. Околоцветните листчета събрани в шлем, външните овално ланцетни, заострени, вътрешните длъгнести. Устната бяла с червени точки, дълбоко триделна. Страничните дялове длъгнесто лопатовидни, отсечени, средният разширен, обратно сърцевиден, отпред врязан, със зъбче в изреза. Шпората цилиндрична, около Два пъти по-къса от яйчника. 

Изменчивост

ssp. tridentata; ssp. eutridentata Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 388. Цветовете розови. Средният дял на устната конично обратно сърцевиден, отпред двуделен, между дяловете често със зъбче. Околоцветните листчета заострени, 6—8 мм дълги. Предимно в източните и южните части на страната (но също и в Софийско).

ssp. lactea (Poir.) Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 388; O. lactea Poir. in Lam. Encycl. IV (1797) 594. Стъблото ниско, плътно. Цветовете бели или бледорозови, понякога отвън сивосинкави. Средният дял на устната отпред закръглен или слабо врязан, назъбен. Околоцветните листчета дълго заострени. Съцветието гъсто, възкълбесто, листата понякога с Тъмни петна. Образува преходи към предходния подвид. Има същото разпространение.

Период на цъфтеж: IV—VI.

Разпространение в България: 

В ливадите, поляните и храсталаците, нерядко, в различни части на страната, от низините до 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc 

Общо разпространение:

Средна и Южна Европа, Предна Азия до Армения и Кавказ, Северна Африка.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Снимка (и):

на 18. май 2005, Искърски пролом - Лъкатник

Източник:

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964) 

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помества се с любезното разрешение на автора

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved