BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Orchis ustulata L.

Sp. PL ed, 1 (1753). 941 ; O. amoena Crantz Stirp.Austr. (1769) 490; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 387

Българско име: Опърлен салеп, Изгорка

1

Снимка: Pryce Buckle

Описание:

Многогодишно тревисто растение. Грудките кълбести. Стъблото до 30 см високо. Листата длъгнесто ланцетни, най-горните 2—3 обгръщат стъблото. Съцветието гъсто, овално, впоследствие цилиндрично с дребни цветове (най-дребноцветен салеп в нашата природа). Прицветниците овално ланцетни, пурпурни, с по една жилка, по-къси от яйчника. Околоцветните листчета отвън мътнопурпурни, събрани във възтъп червеникаво - черен шлем. Външните овални, вътрешните тясно длъгнести. Устната бяла или бледорозова с пурпурни точки, дълбоко триделна. Страничните ù дялове длъгнесто линейни, отсечени, средният по-дълъг, отпред разширен и дълбоко врязан, в изреза често със зъбче. Дяловете му отпред тъпи и назъбени. Шпората конична, по-къса от устната и почти 4 пъти по-къса от яйчника.

Период на цъфтеж:  V—VI.

Разпространение в България: 

По тревистите и храсталачните места, в умерено влажни ливади и поляни, предимно в западната половина на страната, в предпланините и планините, като достига близо 2000 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: 

Почти цяла Европа с изключение на арктическия пояс, Кавказ, Западен Сибир.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Снимка (и): на 24. юни 2003, Триградско ждрело

Източник:

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964) 

Лекарствено растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096   

Помества се с любезното разрешение на автора

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.