BGFlora.eu

 

Pastinaca  hirsuta Panč.

1040; P. hirsuta Panč. var. pubicarpa Acht., Bemerk, Mitt, der König. Nat. Inst. 9 (1938) 8; Exc.: Pl. Exsicc. Bulg., VII, No 698 — Планински пащарнак

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Pastinaca L.
Вид: Pastinaca  hirsuta Panč.
Българско име: Планински пащарнак

Описание:

Многогодишно растение. Коренището вретеновидно, 0,5 - 1,0 см в диаметър, както и стъблото в основата без или със единични нишки в горната част; корените нишковидни. Стъблото 30 - 88 см високо, 0,2 - 1,2 см в диаметър, неподуто във възлите, разклонено от основата или в горната част, в основата неясно, нагоре открояващо се набраздено и наребрено, дълго, меко влакнесто. Листата 4 - 28 см дълги, 1,5 - 10,0 см широки, елипсовидни, от двете страни и по ръба разпръснато просто влакнести; дяловете 5 - 13, 1 - 6 см дълги, 0,7 - 4,0 см широки, раздалечени или не, яйцевидни, несиметрични, длановидно или неправилно дълбоко до 3/4 насечени, едро назъбени; връхният дял неправилно насечен или триделен. Приосновните листа розетковидно събрани или последователни, на 1,5 - 6,0 см дълги дръжки с клиновидни, ръбести, тревисти, покрити с дълги меки власинки влагалища. Горните стъблови на 3 - 4 см дълги дръжки, постепенно преминаващи в клиновидни, тревисти, гъсто, просто влакнести влагалища. Главните лъчи 5 - 15, 1 - 4 см дълги, нееднакви, при плодоношение удължаващи се двойно, ръбести, покрити с различни по гъстота прости власинки и къси шипчета или само със шипчета, с обвивка от 3 - 5, 3 - 12 мм дълги, 0,5 - 1,0 мм широки, тясно ланцетни, покрити като лъчите тревисти листчета. Сенниците с 5 - 35 цвята; прицветниците 6 - 7, 2 - 8 мм дълги, 0,3 - 0,8 мм широки, обратно клиновидни, покрити с прости власинки и шипчета или само със шипчета. Цветните дръжки 1,8 - 4,5 мм дълги, при плодоношение удължаващи се двойно, покрити с прости власинки и шипчета или само със шипчета. Цветовете 1,5 - 2,0 мм в диаметър; венчелистчетата 1,5 - 2 мм дълги, 0,5 - 0,8 см широки, сърцевидни, завити като човка навътре, жълти, голи. Плодовете широко елипсовидни, сплеснати, рядко гъсто влакнести или голи; мерикарпиите 3,5 - 6,2 мм дълги, 2,5 - 4,5 мм широки, с 3 нишковидни и 2 прилягащи ребра по външната повърхност; 1 нишковидно и 2 прилягащи до страничните ребра по вътрешната повърхност; страничните ребра тясно крилати; каналите 4 по външната и 2 по вътрешната повърхност; стилоподиумът куполообразен, в основата с вълновиден ръб.

*   *   *   *   *

Pastinaca hirsuta Pančić is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Pastinaca (family Apiaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Fl. Serbiae 359 1874.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:845706-1.

Synonyms:

No synonyms are recorded for this name.
Common names. Balkan Parsnip.

Pastinaca hirsuta Pančić — The Plant List

www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2403446

*   *   *   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси: VII - VIII.

Разпространение в България: По тревисти места в предпланините и планините от 500 до 2000 м надморска височина. Разпространено. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югославия и България. Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2403446

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.