BGFlora.eu

 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood

902(5). P. prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood, Bull. Brit. Mus. (Bot.) III (1964) 161; Dianthus prolifer L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 410; Tunica prolifera (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1 (1772) 299; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 1(1924) 388; Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, Fl. Berol. 1 (1838) 109; VeL, Fl. Bulg. (1891) 84; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc.I(1924)224 — Обикновена мантийка

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Petrorhagia (Ser.)
Вид: Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood
Българско име: Обикновена мантийка

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото до 50 см високо, обикновено неразклонено, голо или гра­паво. Стъбловите листа до 40 мм дълги и 2 мм широки, линейно продъл­говати, с 3 жилки. Листното влагалище обикновено колкото дълго, толкова широко. Цветовете разположени в главички. Прицветниците кафяво ципести, най-едрите 6 - 12 (13) мм дълги, 3 - 8 мм широки, тъпи, най-външните за­острени. Чашката триръбеста или издуто тръбеста, 10 - 13 мм дълга, с 5 надлъжни жилки, с продълговати тъпи зъбци на върха. Венчелистчетата обратно сърцевидни, на върха закръглени, розови, лилави или бели. Семе­ната 1,3 - 1,9 мм дълги, 0,8 - 1,2 мм широки с мрежеста повърхност.

*   *   *

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Petrorhagia (family Caryophyllaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 3: 161 1964.

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2409389

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V -  VIII.

Разпространение в България: По сухи каменисти и тревисти места в равнините и предпланините. Ши­роко разпространен из цялата страна, докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Средиземноморието, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка, Макронезия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2409389

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.