BGFlora.eu

 

Prunella vulgaris L.

2696 (1). P. vulgaris L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 600; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1931) 264; Smith, Fl. Eur., III (1972) 162; Brunella vulgaris Moench, Meth. (1974) 414; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд, 1,11 (1925) 936 — Обикновена пришница

Семейство: Labiatae (Lamiaceae) Juss.
Род: Prunella L.
Вид: Prunella vulgaris L.
Българско име: Обикновена пришница

Описание:

Многогодишно растение. Коренището пълзящо или полегнало. Стъблото изправено или възходящо, единично или слабо разклонено, (б-) 8 - 40 (-50) см високо, голо или разпръснато влакнесто, зелено или слабо виолетово. Листата яйцевидни до продълговато яйцевидни, затънени, целокрайни или слабо назъбени, голи или с малко власинки (1,5-) 2,2 - 3,5 (-5) см дълги и (0,5-) 1 - 1,6 (-3) см широки с дръжки, дълги 1 - 3 (4) см; най-горните листа приседнали или с много къси дръжки. Съцветието закръглено яйцевидно или късо класовидно. Прицветниците приседнали, ципести с мрежеста нерватура, Широко яйцевидни или почти кръгли с повече или по-малко сърцевидна основа, заострени на върха, 6 - 14 мм дълги и 7 - 16 мм широки, в горната част виолетови, от външната страна влакнести, рядко почти голи с ресничест ръб. Чашката 7 - 9 мм дълга, в долната част обикновено с дълги власинки, двуустна; долната устна 2-делна с 2 ланцетни зъба, голи или повече или по-малко влакнести; горната устна широка, отсечена с три къси остри зъбчета; ръбът между страничните и средния зъб закръглени. Венчето тъмно виолетово или много рядко бяло, (9) 10 - 13 (-16) мм дълго, с права тръбила, на върха вдлъбната, от външната страна гола или с редки власинки, долната устна по-дълга със среден назъбен дял, страничните дялове цели. Тичинките скрити под горната устна; тичинковите дръжки на върха с дълъг шиловиден израстък. Близалцето равно или малко по-късо от венчето. Орехчетата яйцевидни до елиптични, лъскави, кафяви, 1,5 – 2 мм дълги и 1 мм широки.

Период на цъфтеж:
Разпространение в България:

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:
Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие
Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 
Източник: 

1. 2.3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.