BGFlora.eu

 

Pulmonaria officinalis L.

2514 (2). P. officinalis L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 135; Boiss., Fl. Or. IV (1875) 170; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 74 p. p.; Merxm. et Sauer, Fl. Eur., III (1972) 101; Exs.: Pl. Buig. Exsicc. No 860 — Лечебна медуница

Семейство: Boraginaceae Juss.
Род: Pulmonaria L.
Вид: Pulmonaria officinalis L.
Българско име: Лечебна медуница

Описание:

Многогодишно растение.. Коренището тънко, дълго със шнуровидни дълги придатъчни корени» с ципести люспи. Цветоносното стъбло 10 - 20 (30) см високо, ръбесто, разпръснато четинесто и късо жлезисто влакнесто. Летните листа 3 - 10 (15) см дълги, 2,5 - 4,0 (6) см широки, сърцевидно яйцевидни или елиптични, отгоре тъмнозелени с бели петна и единични четинки, с късо прилегнали четинки, с дълги дръжки, най-често равни или по-къси от листните петури; стъбловите листа 4 - 6 (8) см дълги, 1 - 2 (3)см широки, лопатовидни, от двете страни четинести, долните с дръжки, горните приседнали. Съцветията малоцветни, безлистяи, рехави. Цветните дръжки къси, четинести и жлезисто влакнести. Чашката при цвета 8 - 12 мм дълга, при плода разрастваща се до 10 - 15 мм, тясно звънеста, зелена или със син оттенък, с триъгълно ланцетни зъбци, четинесто жлезиста. Венчето 14 - 17 мм дълго, в началото на цъфтежа виолетово, впоследствие - синьо, фуниевидно, тръбицата отвътре гола под пръстена от власинки. Орехчетата тясно киловидни, черни, блестящи, влакнести.

Стопанско значение. Използва се в народната медицина против възпаление на дихателната система, като омекчаващо и затягащо средство.

Период на цъфтеж: Цъфти:  I II  - V, плодоноси:  V - VI.

Разпространение в България: Из храсталаци и гори, главно в предпланините и планините. Разпростра­нена, от 500 докъм 1800 м надморска. височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Средиземноморие

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.