BGFlora.eu

 

Ranunculus acris L.

1078 (7). R. acris L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 554; Tutin, Fl. Eur. 1(1964) 227; R. acer L., I.5 c; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 462; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1(1924) 337 — Обикновено лютиче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Вид: Ranunculus acris L.
Българско име: Обикновено лютиче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо; корените нишковидни и шнуровидни, събрани в плътно снопче. Стъблата изправени, 30 - 70 (100) см високи, незадебелени в основата грудковидно, разклонени, покрити, както и листните дръжки, с къси прилегнали власинки или в основата почти голи. Приосновните листа повече от половината или до основата изрязани, с дълги дръжки, с прилегнали власинки, по-рядко голи или почти голи: дяловете 5 - 7, дълбоко изрязани на ланцетни или линейни, остри, цели или назъбени делчета; средният дял на приосновните листа цял или триделен, без дръжчица; долните стъблови листа наподобяват приосновните, но с по-къси дръжки, горните приседнали, до основата нарязани, линейни, целокрайни с 1 - 2 зъбчета. Цветната дръжка с къси прилегнали власинки. Цветовете многобройни, 1,5 - 2,0 см в диаметър, златистожълти. Чашелистчетата 5, 4 - 7 мм дълги, яйцевидни, прилегнало или разперено влакнести. По време на цъфтеж изправени и прилегнали към венчелистчетата или слабо разперени встрани. Венчелисгчетата 5, по-дълги от чашката, обратно яйцевидни или елиптични, лъскави, златистожълти. Плодните легла голи. Орехчетата 2 – З мм дълги, елиптични или закръглени, сплескани, гладки; носчето късо, изправено.

Изменчивост

1   Приосновните листа изрязани до основата си или почти до основата си ...................................................................................... 2
1* Изрезите на приосновните листа не достигат до основата, вследствие на което листните дялове в основата си свързани .......…. f. latisectus (Beck) Penev comb. n.; R. acer f. latisectus (Beck) Nyar. Kv. Fl. III (1942) 226; R. acer β latisectus Beck, Fl. Nied. Österr. 1 (1890) 420; Hayek, 1. c. Средна Стара планина, Софийски район (Софийско, Плана), Рила (Самоковско).
2   Средният дял на приосновните листа стеснен във вид на къса дръжчина, само с 1 двойка странични, линейни, заострени зъбци ………..  f. stipatus Nyar., 1. с. Средна Стара пла­нина, Софийски район (Софийско, Белидие хан), Витошки район (Витоша), Рила.
2* Средният дял на приосновните листа в основата си повече или по-малко широк, без дръжчица ...........………………………… 3
3   Средният дял на приосновните листа триделен, само с 1 двойка странични зъбци f. napellifolius (Crantz) Penev comb. n.; R. acer f. napellifolius (Crantz) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1 (1817) 282; R. napellifoliiis Crantz, Stirp. Austr. ed. 1, II (1763) 90. Средна Стара планина, Софийски район (Софийско), Витошки район (Витоша), Пирин, Рила (Самоковско).
3* Средният дял на приосновните листа плитко триделен с повече делчета и най-малко с 2 двойки странични, тесни и остри, разположени един над друг зъбци, f. acris; R. acer f. multifidus (DC.) Nyar., op. c.; R. acris multifidus DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1 (1817) 278; R. acer α typicus Beck, Fl. Nied. Österr. 1 (1890) 420; R. Stevenii auct. bulg. non Andrz. pro var. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: Из влажните ливади и тревистите места, край пътищата и канавките. Разпространено, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Азия, Северна и Южна Африка, Северна  Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.