BGFlora.eu

 

Ranunculus ficaria L.

1102 (31). R. ficaria L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 550; Tutin, Fl. Eur. I (1964) 233; Ficaria verna Huds., Fl. Angl. ed. 1 (1762) 214; Hayek, Prodr., Fl. Penins. Balc. I (1924) 827 — Жълтурче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Вид: Ranunculus ficaria L.
Българско име: Жълтурче

Описание:

Многогодишно растение. Корените бутилковидно задебелени или продълговато яйцевидни. Стъблата скрити в листните влагалища или добре развити, изправени или малко много полегнали, 2 - 30 см. високи, прости или разклонени. Листата 2 - 5 см широки, закръглени или триъгълно яйцевидни, с лъскава горна повърхност; равномерно разположени по стъблото или повече събрани в основата му. Приосновните листа с дълги дръжки, ъглесто сърцевидни, по края закръглено назъбени; стъбловите с по-къси дръжки, често в пазвите с дребни грудчици. Цветовете 2,5 - 3,5 см в диаметър. Чашелистчетата 3, жълтеникаво-бели. Венчелистчетата 8 - 12, 10 - 18 мм дълги, 4 - 7 мм широки, жълти, лъскави, продълговато елиптични или продълговато обратно яйцевидни, в основата си с нектарници. Плодните легла покрити с четинки. Орехчетата 2,5 мм дълги, закръглени, обратно яйцевидни, в основата елиптични, мъхесто късо влакнести; носчето слабо заострено или продълговато.

Изменчивост

subsp. ficaria; Ficaria verna subsp. eu-verna Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balс. I (1924) 327. Стъблата по време на цъфтеж около 30 см удължени. Листата равномерно разположени по цялата им дължина, често в пазвите с луковични. Разпространено.
var. ficaria. Листата в пазвите без луковички. Разпространено.
var. bulbifer (Lawal.) Penev st. n., R. ficaria subsp. bulbifer Lawal. in Rolyns, Fl. Gen. Belg. (1955) 6607. Листата в пазвите c луковички. Разпространено.
subsp. calthifolius (Reichenb.) Arcang., Comp. Fl. Ital. (1882) 11; Ranunculus ficaria var. calthifolia (Reichenb.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, 1 (1924) 455; Ficaria calthifolia Reichenb., Fl. Germ. Excurs. III (1832) 718; Boiss., Fl. Or. 1(1867) 24; Ficaria verna subsp. calthifolia (Reichenb.) Vel., Fl. Bulg. (1891) 1; Hayek, 1. c. Стъблата по време на цъфтеж значително по-къси от 30 см. Повечето листа събрани при основата, без луковички в пазвите. Разпространено.
var. calthifolius. Стъблата по-високи от 10 см, с 1 - 3 цвята. Стъблата не са скрити в листните влагалища. Разпространено.
var. pumila (Vel.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1. I (1924) 455; Ficaria pumila Vel, Sitzb. Bdhm. Gesell. Wiss. (1887) 438; F. verna subsp. pumila Vel., Fl. Bulg. (1898)6; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 445. Стъблата 0 - 2 см високи, скрити в листните влагалища. Черноморско крайбрежие (Бургас), Източна Стара планина (Сливен), Софийски район (София), Струмска долина, Тракийска низина (Асеновград, Пловдив, Харманли).

Стопанско значение. Младите листа, стъблата и кореновите грудки могат да се употребяват за храна през зимата; дивите птици (а в Ямболско и фазаните) с охота ядат кореновите грудки. Зрелите плодове са отровни.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Ranunculus ficaria L. is a synonym of Ficaria verna Huds.

This name is a synonym of Ficaria verna Huds..
The record derives from WCSP (in review) which reports it as a synonym with original publication details: Sp. Pl. 550 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:712703-1.
From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2523483

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV—V.

Разпространение в България: По влажни местообитания, ливади, храсталаци и широколистни гори. Разпространено, от 0 до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ, Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2523483

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.