BGFlora.eu

 

Ranunculus millefoliatus Vahl.

1095 (24). R. millefoliatus Vahl., Symb. Bot. II (1791) 63; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Bale. I (1924) 332; Tutin, Fl. Eur. I (1964) 231 — Хилядолистно лютиче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Вид: Ranunculus millefoliatus Vahl.
Българско име: Хилядолистно лютиче

Описание:

Многогодишно растение. Корените нишковидни и грудковидно задебелени. Стъблата изправени, 40 - 50 см високи, прости или разклонени, с редки разперени власинки, в основата си незадебелени във вид на луковица или грудка. Приосновните листа 2 - 3 пъти перести, голи или с редки власинки, с многобройни къси линейно ланцетни, цели или слабо назъбени дялове, най-горните триделни или прости, с дълги дръжки. Цветовете 1 - 2, 2,0 - 3,0 см в диаметър. Чашелистчетата 5, ланцетни, по време на цъфтеж разперени встрани, изкривени нагоре, винаги прилегнали към венчето, голи или влакнести. Венчелистчетата 5, продълговато яйцевидни, жълти. Плодните легла продълговато елиптични, голи. Орехчетата плоски, закръглени, голи, гладки, с тесен ръб по периферията; носчето наполовина по-късо от орехчето, закривено или право.

Изменчивост

var. millefoliatus. Чашката гола. Носчето на орехчето закривено. Разпространено.
var. garganicus (Ten.) Penev, comb, et st. n.; R. garganicus Ten. Prodr. Fl. Nap. IV (1830) 344; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 460; R. millefoliatus var. brevirostris Boiss,, Fl. Or. I (1866) 35; Hayek, ор.,с. ЗЗ3 Чашката влакнеста. Носчето на орехчето право. Средни Родопи (Пещера), Тракийска низина (Хасково). Посочва се за Витошки район (Витоша) (Урум.).

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Ranunculus millefoliatus Vahl is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Ranunculus (family Ranunculaceae).
The record derives from WCSP (in review) which reports it as an accepted name with original publication details: Symb. Bot. 2: 63 1791.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:713227-1.
From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2526513

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.

Разпространение в България: По сухите тревисти места и храсталаци. Разпространено, до 800 надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (на запад до Италия) Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.