BGFlora.eu

 

Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel.

2881 (7). R. angustifolius C. C. Gmel., Fl. Bad. II (1806) 669. Vel., Fl. Bulg. (1891) 434; Soó et Webb, Fl. Eur. Ill (1972) 280; R. glaber Lam., Fl. Fr. ed 1, II (1778) 352; Стоян., Стеф., Кит., Фл. Бълг., изд. 4, II (1967) 986; R. major auct. Ehrh., Beitr. VI (1791) 144, non L.; Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 218; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 1022 — Тeснолистна клопачка

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Rhinanthus L.
Вид: Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel.
Българско име: Тeснолистна клопачка

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 10 - 50 (-60) см високо с многобройни скъсени междувъзлия, просто или в горната част разклонено с дъгообразно възходящи клонки, зелено, често с многобройни надлъжни черни линии, голо до умерено влакнесто. Листата 10 - 35 мм дълги и 2 - 15 мм широки, линейни, линейно ланцетни до яйцевидно ланцетни, по-дълги от междувъзлията, тъпо назъбено напилени, зелени, голи или с редки власинки. Прицветниците по-дълги от чашката, голи тясно триъгълни до яйцевидни, назъбени; долните зъбци около 5 мм дълги, към върха намаляващи по размери, връхните по-къси, широко триъгълни. Чашката гола, по-рядко по ръба с власинки. Венчето 16 - 20 мм дълго, жълто; венечната тръбица 2 - 3 мм широка, повече или по-малко извита със затворено устие; горната устна с 1,5 - 2,5 мм дълги, виолетови зъбци, 2 - 3 пъти по-дълги, отколкото широки. Кутийката 6 - 12 мм дълга. Семената 3 - 5 (-6) мм.

Изменчивост

Subsp. angustifolius; R. montanus Sauter, Flora XL (1857) 180. Листата 2 - 5 (-8) мм шнроки. Прицветниците тясно триъгълни; кутийката 6 - 7 мм дълга. Разпространено в планини.
Subsp. grandiflorus (Wallr.) Webb, Bot. Jour. Linn. Soc. LXV (1972) 269; Листата 8 - 15 мм широки. Прицветниците яйцевидни; кутийката 10 - 12 мм дълга.
Subsp. bosniacus (Behrend.) Webb, I.e.; Alectorolophus bosniacus Behrend., Verh. Bot. Ver. Brandenb. XLV (1904) 210. Стъблото просто или слабо разклонено. Листата по-дълги от междувъзлията; без интеркаларни или само една двойка. Рила, до 2000 м надморска височина.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII.

Разпространение в България: Из ливади и посеви предимно в планини. Разпространено, от 1000 до ­към 2500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без най-южните части).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.